Strona Główna BIP Strona Główna
-> Co zabrać na K-W
 
email Mapa strony

Co zabrać na kwalifikację ?

   

OSOBA STAWIAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PO RAZ PIERWSZY PRZEDSTAWIA:

      1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

       2. Powiatowej komisji lekarskiej:

 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

       3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.


OSOBA KTÓRA STAWAŁA DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ I UBIEGA SIĘ O ZMIANĘ KATEGORII ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, PRZEDSTAWIA:

       1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

       2. Powiatowej komisji lekarskiej:

 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

       3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 • wojskowy dokument osobisty;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.