Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2014
 
2014-12-29 14:49:50
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
  
W dniu 21.12.2014 r. w Warszawie miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Uroczystego otwarcia dokonał prezes Rady Ministrów Pani Ewa Kopacz w towarzystwie wicepremiera, ministra obrony narodowej  Pana Tomasza Siemoniaka.
  
Zadaniem Centrum Weterana   jest  pomoc weteranom działań poza granicami państwa oraz rodzinom żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań w dostępie do  konsultacji prawnych i psychologicznych oraz integracja środowiska weteranów.
 

Bliższe informacje o działalności Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa można uzyskać na stronie internetowej www.centrum-weterana.mon.gov.pl

   
Autor tekstu: mjr Krzysztof KRYK