Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2014
 
2014-09-16 15:11:50
Uroczystość w Powiatowej Organizacji LOK w Koninie
  
W dniu 12.09.2014 r. na terenie strzelnicy w Potażnikach odbyła się uroczystość obchodów 70 rocznicy powstania Ligi Obrony Kraju oraz 10 rocznica działalności Powiatowej Organizacji LOK w Koninie.
Podczas  uroczystości  wyróżniono odznaczeniami za „Zasługi dla miasta Konina” i „Za zasługi dla powiatu konińskiego” Powiatową Organizację Ligi Obrony Kraju w Koninie. Ponadto medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” uhonorowano Wojskową Komendę Uzupełnień w Koninie oraz srebrnym medalem  „Za zasługi dla ligi Obrony Kraju” Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie, Pana ppłk Marcina PIETRZAKA.
Uroczystość poprzedziły zawody strzeleckie klas mundurowych, podczas których Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie wystawiła stanowisko promocyjne.
 

  
Autor tekstu i zdjęć: Beata MAKOWSKA