Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2014
 
2014-05-26 11:14:52
53 wojewódzki finał zawodów strzeleckich „O srebrne muszkiety – 2014
   
W dniu 23 maja przedstawiciele z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie, mjr Zbigniew NIZGORSKI oraz kpt. Sylwin DONART, podległej WSzW w Poznaniu, który jest w strukturach IWSpSZ uczestniczyli w 53 wojewódzkim finale zawodów strzeleckich „O srebrne muszkiety – 2014” zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu oraz Ligę Ochrony Kraju we Wrześni. Podczas turnieju w wystawionym przez WKU stanowisku promocyjnym młodzież szkolna otrzymała informacje dotyczące naboru do ochotniczych form służby wojskowej. Młodzi zawodnicy najbardziej byli zainteresowani służbą kandydacką i służbą przygotowawczą. Ze względu na wysoką temperaturę warunki strzelania nie były łatwe, młodzież szkolna dzielnie rywalizowała ze sobą, co przekładało się później na wyniki zawodów. Na zakończenie mjr Zbigniew NIZGORSKI w imieniu Szefa WSzW w Poznaniu wręczył najlepszym finalistom zestawy promocyjne.

Autor tekstu: mjr Zbigniew NIZGORSKI

Autor zdjęć: kpt. Sylwin DONART