Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2014
 
2014-02-10 13:35:49
Spotkanie z kombatantami w WKU w Koninie
    
W dniu 5 lutego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koninie  podległej  WSzW w Poznaniu będącego w strukturach Inspektoratu Wsparcia SZ odbyło się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń kombatanckich regionu konińskiego. W wizycie  uczestniczyli: Jerzy MAJEWSKI Prezes Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Kazimierz SAMULCZYK Prezes Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Bogdan POLITOWICZ Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz Wacław PIKUS Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP. W trakcie pobytu mjr Antoni ANTKIEWICZ przeprowadził szkolenie dotyczące najnowszych zmian w przepisach dotyczących służby wojskowej, mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz zapoznał z ostatnimi przeobrażeniami w Siłach Zbrojnych, a szczególnie dotyczących powstania Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych RP. Następnie przybyli goście wymienili się swoim bogatym wojskowym doświadczeniem życiowym. Wojskowa Komenda Uzupełnień utrzymuje ścisły kontakt i współpracę z kombatantami, aby kultywować i rozwijać tradycje oręża polskiego.
    

   
    
Autor tekstu: mjr Zbigniew NIZGORSKI
Autor zdjęć: Weronika MEDYŃSKA