Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2014
 
2014-02-07 10:04:24
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy cd. ...

Dnia 06.02.2014 r. przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie, która podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu p. Anna BABIAK otrzymała „Medal pamiątkowy Szefa WSzW”.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, który podlega pod Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI wspomógł w roku bieżącym Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przeznaczając na jej cel swój pamiątkowy medal.

Medal pamiątkowy można było wylicytować w ramach aukcji Allegro, wspierając tym samym konto WOŚP. Aukcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, jednak to p. Annie BABIAK udało się ją wygrać.

W tym roku WOŚP odbyła się pod hasłem: NA RATUNEK. Pieniądze zebrane w trakcie aukcji zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz na doposażenie oddziałów geriatrycznych w całej  Polsce.
  


Autor tekstu: Tadeusz CIPCER
Autor zdjęć: Jolanta KOPCZYŃSKA