Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2013
 
2013-12-31 11:41:55
Ochotnicza służba wojskowa w pytaniach i odpowiedziach
Spotkanie dla zainteresowanych tematyką Narodowych Sił Rezerwowych i zawodową służbą wojskową.więcej >>>
* * *
2013-12-20 11:29:26
List Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
do żołnierzy rezerwywięcej >>>
* * *
2013-12-13 11:27:51
Spotkanie promocyjne w ZSP w Kleczewie
W dniu 12 grudnia mjr Zbigniew NIZGORSKI Szef Wydziału Rekrutacji z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie wchodzącej w skład WSzW w Poznaniu przeprowadził zajęcia z uczniami klas o profilu policyjno - wojskowym w ZSP w Kleczewie. więcej >>>
* * *
2013-12-11 11:26:11
Spotkanie promocyjne kandydatów do NSR
W dniu 11 grudnia Szef Wydziału Rekrutacji mjr Zbigniew NIZGORSKI przeprowadził w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koninie, wchodzącej w skład WSzW w Poznaniu, który podlega organizacyjnie Inspektoratowiwięcej >>>
* * *
2013-12-11 11:24:38
Kwalifikacje do I turnusu Służby Przygotowawczej
W dniu 6 grudnia w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koninie odbyły się kwalifikacje dla kandydatów ubiegających się o powołanie do Służby Przygotowawczej realizowanej w ośrodkach szkolenia na terenie kraju.więcej >>>
* * *
2013-12-05 11:22:25
Wręczenie aktu mianowania na I stopień oficerski w Strzałkowie
W dniu 30 listopada mjr Zbigniew NIZGORSKI - Szef Wydziału Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie podległej Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Poznaniu, będącego organizacyjnie w strukturachwięcej >>>
* * *
2013-12-05 11:21:18
Dzień Podchorążego w ZS im. M.Kopernika w Koninie
W dniu 29 listopada w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika odbyły się uroczyste obchody Dnia Podchorążego.więcej >>>
* * *
2013-12-04 11:19:40
Ochotnicza służba wojskowa
Spotkanie dla zainteresowanych tematyką NSR i zawodową służbą wojskową.więcej >>>
* * *
2013-12-02 11:18:02
Spotkanie promocyjne z kandydatami do NSR
W dniu 28 listopada mjr Zbigniew NIZGORSKI - Szef Wydziału Rekrutacji - przeprowadził w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koninie spotkanie promocyjne z kandydatami do Narodowych Sił Rezerwowych.więcej >>>
* * *
2013-11-27 11:07:50
Żołnierze rezerwy i osoby nie podlegający obowiązkowi służby wojskowej
UWAGA ! ! !więcej >>>
* * *
2013-11-27 11:05:43
NSR podczas sesji
W dniu 25 listopada odbyła się sesja Rady Gminy Kawęczyn. Na zaproszenie Wójta Gminy w spotkaniu wziął udział przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie kpt. Sylwin DONART.więcej >>>
* * *
2013-11-26 11:04:14
Ślubowanie klasy mundurowej w ZSP w Kleczewie
W dniu 21 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej o profilu mundurowym. więcej >>>
* * *
2013-11-25 11:01:46
Spotkanie promocyjne w klasach wojskowych
W dniu 21 listopada mjr Zbigniew NIZGORSKI Szef Wydziału Rekrutacji z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu przeprowadził zajęcia z uczniami klas owięcej >>>
* * *
2013-11-18 11:00:09
Spotkanie promocyjne w WKU
W dniu 18 listopada Szef Wydziału Rekrutacji mjr Zbigniew NIZGORSKI przeprowadził w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koninie spotkanie promocyjne z kandydatami do Narodowych Sił Rezerwowych.więcej >>>
* * *
2013-11-18 10:58:46
Ochotnicza służba wojskowa
Spotkanie dla zainteresowanych tematyką NSR i zawodową służbą wojskowąwięcej >>>
* * *
2013-11-18 10:57:07
Promocja służby wojskowej w PUP
Wychodząc na przeciw osobom zainteresowanym służbą wojskową Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie zainicjowała stały cykl spotkań w Powiatowych Urzędach Pracy na administrowanym terenie. więcej >>>
* * *
2013-11-18 10:46:58
Nietypowa promocja
Z okazji Święta Niepodległości wychowankowie Przedszkola Samorządowego nr 6 w Turku przygotowali okolicznościowy apel na który zaprosili przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie.więcej >>>
* * *
2013-11-15 10:44:54
Porozumienie w regionalnych mediach
W dniu 15 listopada Szef Wydziału Rekrutacji mjr Zbigniew NIZGORSKI z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie dokonał uzgodnień dotyczących kontynuacji współpracy z Dyrektorem Biura Januszem LIPIŃSKIMwięcej >>>
* * *
2013-11-14 10:43:27
Spotkanie promocyjne i kwalifikacje kandydatów do NSR
W dniu 13 listopada przedstawiciele z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie uczestniczyli w spotkaniu promocyjnym oraz kwalifikacjach kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostce Wojskowej 3293 w Powidzu.więcej >>>
* * *
2013-11-13 10:41:52
Narodowe Święto Niepodległości
W dniach 8 i 11 listopada delegacje z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie uczestniczyły w obchodach Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanych przez lokalne samorządy w Koninie, Słupcy, Kole oraz Kleczewie.więcej >>>
* * *
2013-11-08 10:39:59
Święto Niepodległości w WKU w Koninie
W dniu 8 listopada 2013 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koninie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości.więcej >>>
* * *
2013-11-07 10:38:42
Ochotnicza służba wojskowa
Spotkanie dla zainteresowanych tematyką NSR i zawodową służbą wojskowąwięcej >>>
* * *
2013-11-06 10:37:09
Z wizytą w Turku
W dniu 5 listopada 2013r. przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie odwiedził Powiatowy Urząd Pracy w Turku.więcej >>>
* * *
2013-11-05 10:35:34
Kwalifikacje do NSR w JW 3293 w Powidzu
W dniu 4 listopada Szef Wydziału Rekrutacji z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie mjr Zbigniew NIZGORSKI uczestniczył w kwalifikacjach kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostce Wojskowej 3293 w Powidzu.więcej >>>
* * *
2013-11-04 10:33:35
Pożegnanie pracownika
W dniu 29 października 2013 r. w obecności kadry i pracowników wojska odbyło się uroczyste pożegnanie, pracownika POIN Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie, Pana Zygmunta DANIŁOW.więcej >>>
* * *
2013-10-31 10:31:55
Spotkanie w PCZK w Koninie
W dniu 31 października 2013 roku Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie mjr Antoni ANTKIEWICZ wraz z Głównym Specjalistą ds. obronnych i zarzadzania kryzysowego Pawłem FIGURSKIM więcej >>>
* * *
2013-10-31 10:30:44
Żołnierska Pamięć
W dniu 30 października przedstawiciele z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie uczcili pamięć żołnierzy, którzy oddali swoje życie wykonując zadania bojowe podczas misji zagranicznych z udziałem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.więcej >>>
* * *
2013-10-31 10:06:20
Czas na Słupcę
Kolejny cykl spotkań w młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych zorganizowała Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie. W dniu 30 października 2013 r. kpt Sylwin DONART odwiedził uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy.więcej >>>
* * *
2013-10-31 10:04:50
Spotkanie promocyjne w ZSP w Kleczewie
W dniu 29 października Szef Wydziału Rekrutacji mjr Zbigniew NIZGORSKI przeprowadził spotkanie promocyjne z uczniami klas mundurowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.więcej >>>
* * *
2013-10-29 09:57:24
Promocja zawodu żołnierza wśród uczniów
W dniu 28 października 2013r. przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z Zagórowa i Strzałkowawięcej >>>
* * *
2013-10-28 09:56:20
Ćwiczenia PSP w Koninie
W dniu 25 października 2013 roku Jednostki Bojowe z Państwowej Straży Pożarnej w Koninie przeprowadziły w obiekcie WKU w Koninie ćwiczenie, podczas którego Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej więcej >>>
* * *
2013-10-28 09:52:53
Święto TOAW
W dniu 24 października 2013 roku przedstawiciele z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie na czele z Komendantem ppłk Marcinem PIETRZAKIEM uczestniczyli w Święcie Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Domu Żołnierza w Poznaniu.więcej >>>
* * *
2013-10-21 09:50:43
35-lecie ZSCKU w Koninie
W dniu 18 października Szef Wydziału Rekrutacji z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie mjr Zbigniew NIZGORSKI uczestniczył w uroczystych obchodach Jubileuszu 35 lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.więcej >>>
* * *
2013-10-18 09:21:41
Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Koninie
W dniu 16 października Szef Wydziału Rekrutacji z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie mjr Zbigniew NIZGORSKI uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Koninie zorganizowanym przez Dyrekcję Szkoły Ponadgimnazjalnej w Kleczewie.więcej >>>
* * *
2013-10-17 09:19:10
Dzień Edukacji Narodowej w ZSEU w Żychlinie
W dniu 15 października Szef Wydziału Rekrutacji z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie mjr Zbigniew NIZGORSKI uczestniczył w Powiatowych Obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie.więcej >>>
* * *
2013-10-17 09:16:29
Inauguracja Roku Akademickiego w PWSZ w Koninie
W dniu 15 października Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koninie ppłk Marcin PIETRZAK uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.więcej >>>
* * *
2013-10-14 09:13:56
Porozumienie z 5 PA w Sulechowie
W dniu 11 października mjr Zbigniew NIZGORSKI Szef Wydziału Rekrutacji z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie dokonał uzgodnień z płk Zenonem WIŚNIEWSKIM Dowódcą 5 Pułku Artylerii w Sulechowie.więcej >>>
* * *
2013-10-09 09:09:31
Kwalifikacje do NSR w JW 3918 w Jarocinie
W dniu 8 października Szef Wydziału Rekrutacji z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie mjr Zbigniew NIZGORSKI uczestniczył w kwalifikacjach kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostce Wojskowej 3918 w Jarocinie.więcej >>>
* * *
2013-10-08 09:06:31
Wręczenie aktu mianowania
W dniu 4 października Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie mjr Antoni ANTKIEWICZ więcej >>>
* * *
2013-10-04 09:02:21
Szkolenie obronne w Mikorzynie
W dniu 4 października Szef Wydziału Rekrutacji mjr Zbigniew NIZGORSKI uczestniczył w szkoleniu obronnym w Mikorzynie zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Koninie dla powiatu konińskiego. więcej >>>
* * *
2013-10-04 09:00:44
Szkolenie obronne w Skorzęcinie
W dniu 3 października Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie mjr Antoni ANTKIEWICZ wraz z Panią Agnieszką DONART i Panią Sylwią JARUZEL uczestniczył w szkoleniu obronnym w Skorzęcinie więcej >>>
* * *
2013-10-01 08:58:58
Spotkanie promocyjne NSR
W dniu 1 października w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koninie odbyło się spotkanie promocyjne dotyczące naboru do Narodowych Sił Rezerwowych oraz Zawodowej Służby Wojskowej. więcej >>>
* * *
2013-10-01 08:57:33
Klub Żołnierzy Rezerwy
W dniu 30 września Szef Wydziału Rekrutacji mjr Zbigniew NIZGORSKI uczestniczył w walnym zebraniu nowo powstałego Klubu Żołnierzy Rezerwy z siedzibą w Zarządzie Powiatowym LOK w Koninie.więcej >>>
* * *
2013-09-24 08:45:30
Porozumienia w sprawie NSR w JW w Leźnicy Wielkiej
W dniu 23 września Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie mjr Antoni ANTKIEWICZ oraz Szef Wydziału Rekrutacji mjr Zbigniew NIZGORSKI dokonali uzgodnień dotyczących rekrutacji kandydatów do NSRwięcej >>>
* * *
2013-09-23 08:40:18
Porozumienie o współpracy z ZSTiO we Wrześni
W dniu 20 września Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie mjr Antoni ANTKIEWICZ podpisał porozumienie o współpracy między Wojskową Komendą Uzupełnień w Koninie a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześniwięcej >>>
* * *
2013-09-23 08:37:55
Targi Pracy
W dniu 20 września przedstawiciele z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie uczestniczyli w Targach Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. Jest to stałe zamierzenie, w którym od lat uczestniczy nasza instytucja.więcej >>>
* * *
2013-09-18 08:36:23
Kwalifikacje do NSR w JW 3918 w JAROCINIE
W dniu 17 września Szef Wydziału Rekrutacji z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie mjr Zbigniew NIZGORSKI uczestniczył w kwalifikacjach kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostce Wojskowej 3918 w Jarocinie.więcej >>>
* * *
2013-09-17 15:00:38
Ochotnicza służba wojskowa
Spotkanie dla zainteresowanych tematyką NSR i zawodową służbą wojskową więcej >>>
* * *
2013-09-17 14:58:48
Uzgodnienia w sprawie NSR w 2 SLT w Poznaniu
W dniu 16 września Szef Wydziału Rekrutacji z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie dokonał uzgodnień w 2 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu oraz w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.więcej >>>
* * *
2013-09-12 14:56:34
Kwalifikacje do NSR
W dniu 10 września Szef Wydziału Rekrutacji z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie mjr Zbigniew NIZGORSKI uczestniczył w kwalifikacjach do Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostce Wojskowej 3293 w Powidzu.więcej >>>
* * *
2013-09-09 14:54:17
Wręczenie karty powołania
W dniu 9 września Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie mjr Antoni ANTKIEWICZ wręczył kartę powołania do zawodowej służby wojskowej szer. Iwonie CHODAKOWSKIEJ, która rozpoczyna służbę od 1 października w JW 1523 w Inowrocławiu.więcej >>>
* * *
2013-09-06 14:51:17
XI ogólnopolski bieg uliczny służb mundurowych - Głuchołazy 21.09.2013 r.
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 września w Głuchołazach odbędzie się XI ogólnopolski bieg uliczny służb mundurowych.więcej >>>
* * *
2013-09-05 14:49:13
Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
W dniu 2 września przedstawiciele z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Koninie.więcej >>>
* * *
2013-09-05 14:45:15
74 rocznica wybuch II wojny światowej
W dniu 1 września Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie mjr Antoni ANTKIEWICZ uczestniczył w uroczystościach związanych z 74 rocznicą Wybuchu II Wojny Światowej połączonymi z obchodami Dnia Weterana zorganizowanych przez UM w Koninie.więcej >>>
* * *
2013-09-05 14:40:18
Święto Lotnictwa w Powidzu
W dniu 30 sierpnia przedstawiciele z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie wraz z Wojskowym Komendantem Uzupełnień ppłk Marcinem PIETRZAKIEM uczestniczyli w Święcie Lotnictwa w 33 BLT w Powidzu.więcej >>>
* * *
2013-08-30 14:38:46
Zakończenie II turnusu Służby Przygotowawczej
W dniach 28 i 29 sierpnia przedstawiciele z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie wręczyli w 5 Ośrodkach Szkolenia karty przydziałów kryzysowych elewom kończącym II turnus Służby Przygotowawczej z administrowanego terenu.więcej >>>
* * *
2013-08-19 14:36:53
WKU na regatach w Przybrodzinie
W dniu 17 sierpnia 2013r. na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Przybrodzinie odbyły się już 10 regaty o puchar Dowódcy 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. więcej >>>
* * *
2013-08-19 14:33:05
Zawody o puchar Komendanta WKU
Jednym z punktów obchodzonego w tym roku Święta Wojska Polskiego były zawody strzeleckie o Puchar Komendanta WKU w Koninie. W zawodach wzięli udział uczniowie konińskich szkół.więcej >>>
* * *
2013-08-19 14:29:25
Święto Wojska Polskiego
W tym roku Święto Wojska Polskiego rozpoczęło się już 14 sierpnia od doniosłej uroczystości w murach Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie.więcej >>>
* * *
2013-08-14 14:21:19
Wręczenie odznaki pamiątkowej
W dniu 14 sierpnia Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koninie ppłk Marcin PIETRZAK wręczył Odznakę Pamiątkową WKU ppłk rez. Eugeniuszowi PODOLEC, który pełnił służbę wojskową na stanowisku Komendanta WKU w latach 1976 – 1990.więcej >>>
* * *
2013-08-13 14:18:52
Wręczenie karty powołania do SP
W dniu 13 sierpnia Szef Wydziału mjr Zbigniew NIZGORSKI wręczył pierwszą kartę powołania do Służby Przygotowawczej Pani Magdalenie KOSTYSZYN pełnionej w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.więcej >>>
* * *
2013-08-09 14:16:32
Przydziały kryzysowe w CSSP w Koszalinie
W dniu 8 sierpnia Szef Wydziału mjr Zbigniew NIZGORSKI w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie nadał przydziały kryzysowe elewom kończącym służbę przygotowawczą z terenu administrowanego przez WKU w Koninie.więcej >>>
* * *
2013-08-06 14:13:42
Święto Policji
W dniu 2 sierpnia 2013 roku Szef Wydziału mjr Zbigniew NIZGORSKI uczestniczył w Święcie Policji zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy.więcej >>>
* * *
2013-08-06 14:11:50
Obchody 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
W dniu 1 sierpnia 2013 roku Szef Wydziału mjr Zbigniew NIZGORSKI uczestniczył w uroczystych obchodach 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowanych przez Urząd Miejski w Koninie.więcej >>>
* * *
2013-07-22 14:10:04
Awans oficerski
W dniu 20 lipca 2013r. w Auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy miało miejsce doniosłe wydarzenie związane z 100 urodzinami oraz mianowaniem na kolejny stopień oficerski dla Pana Tadeusz WIŚNIEWSKIEGO.więcej >>>
* * *
2013-07-11 14:08:34
Targi Pracy w Kazimierzu Biskupim
W dniu 10 lipca 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zorganizował Targi Pracy dla mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi.więcej >>>
* * *
2013-07-02 14:06:43
Wręczenie aktów mianowania
W dniu 28.06.2013 roku w Starostwie powiatowym w Gnieźnie odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe oficerom nie podlegającym obowiązkowi służby wojskowej.więcej >>>
* * *
2013-06-17 12:09:14
WKU promuje ćwiczenia wojskowe w Gnieźnie
W dniu 14.06.2013 r. na Rynku Głównym w Gnieźnie odbyła się uroczystość nadania sztandaru dla Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.więcej >>>
* * *
2013-06-11 12:06:44
Promocja NSR podczas święta LOK w Koninie
W dniu 8 czerwca 2013 r. na Placu Wolności w Koninie odbyła się uroczystość nadania sztandaru Zarządowi Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Koninie.więcej >>>
* * *
2013-06-10 12:02:19
Zajęcia z klasą mundurową w Zespole Szkół Technicznych w Kole
W dniu 07.06. 2013 r. mjr Antoni Antkiewicz przeprowadził zajęcia z klasą mundurową w Zespole Szkół Technicznych w Kole.więcej >>>
* * *
2013-06-07 11:58:32
Targi Pracy
W dniu 06.06.2013 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie podczas Targów Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy promowała ochotnicze formy służby wojskowej:więcej >>>
* * *
2013-06-06 11:55:57
Dzień Dziecka 2013
3 czerwca 2013 roku, żołnierze zawodowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie wraz z przedstawicielami innych służb mundurowych wzięli udział w pikniku organizowanym przez Dyrektora Gimnazjum nr 1 z okazji obchodów „Dnia Dziecka” w Turku.więcej >>>
* * *
2013-05-29 11:51:03
Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych
W dniu 28.05. 2013 roku żołnierze i pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie uczcili pamięćwięcej >>>
* * *
2013-05-27 11:43:36
Obchody Dnia Strażaka w Turku
25 maja 2013 roku , żołnierze zawodowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie wraz z przedstawicielamiwięcej >>>
* * *
2013-05-21 11:37:50
Powiatowe Zawody Strzelecki o Puchar Starosty
W dniu 19.05. 2013 roku na strzelnicy LOK w Kole odbyły się Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kolskiego. Wojskową Komendę w Koninie reprezentował Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień wraz z trzyosobową drużyną.więcej >>>
* * *
2013-05-20 11:28:48
Promowanie ochotniczych form służby wojskowej
W dniu 17 maja 2013 r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie promowali ochotnicze formy służby wojskowej podczas obchodów Świeta 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.więcej >>>
* * *
2013-05-17 11:26:24
Uroczystość wręczenia medali
W dniu 17.05.2013 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koninie odbyło się uroczyste wręczenie medali niżej wymienionym żołnierzom rezerwy:więcej >>>
* * *
2013-05-15 11:23:35
Powiatowe obchody Dnia Strażaka
W dniu 12 maja Szef Wydziału mjr Zbigniew NIZGORSKI z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie uczestniczył w XV Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka połączonych z Jubileuszem 120 lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy.więcej >>>
* * *
2013-05-15 11:21:49
Obchody zakończenia II wojny światowej w Europie
W dniu 8 maja delegacja z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie uczestniczyła w uroczystych obchodach zakończenia II Wojny Światowej w Europie zorganizowanych przez Urząd Miejski w Koninie.więcej >>>
* * *
2013-05-07 11:19:32
Podróż geograficzno - historyczna
W dniach 29-30.04.2013. zgodnie z planem przeprowadzona została Podróż Geograficzno – Historyczna, w której udział wzięli żołnierze i pracownicy wojska w WKU w Koninie oraz WKU w Kaliszu.więcej >>>
* * *
2013-05-07 11:17:12
Obchody Dnia Strażaka w Koninie
4 maja 2013 roku, żołnierze zawodowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie wraz z przedstawicielami innych służb mundurowych oraz władz samorządowych wzięli udział w uroczystościach z okazji obchodów „Dnia Strażaka” w Koninie.więcej >>>
* * *
2013-04-15 14:25:12
Obchody 73 rocznicy Zbrodni Katyńskiej
12 kwietnia 2013 roku w 73 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, żołnierze zawodowi Wojskowej Komendy Uzupełnieńwięcej >>>
* * *
2013-03-29 11:32:16
Kwalifikacja wojskowa w Turku
W dniu 26 marca 2013 r. przedstawiciele Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu oficerowie przeprowadzili kontrolę funkcjonowania i pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Turku oraz przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie.więcej >>>
* * *
2013-03-27 11:25:09
Mianowanie żołnierzy rezerwy na kolejne stopnie wojskowe
15 marca 2013 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koninie mianował na kolejne, wyższe stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy, którzy pozostając na przydziałach mobilizacyjnych spełnili wszystkie warunki do mianowania na wyższy stopień wojskowy.więcej >>>
* * *
2013-03-27 10:55:51
Wręczenie medali
W dniu 15 marca 2013 r. w imieniu Ministra Obrony Narodowej Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koninie wręczył Srebrne Medale za Zasługi dla Obronności Kraju wszystkim zasłużonym osobom.więcej >>>
* * *
2013-03-20 10:51:06
Targi pracy organizowane przez PUP w Koninie
W dniu 14 marca 2013 r. delegacja WKU w Koninie uczestniczyła w zorganizowanych przez Powiatowy Urząd więcej >>>
* * *
2013-03-11 10:47:29
8 marca - Dzień Kobiet
Jak co roku wszystkie panie pracujące w Wojskowej Komendzie Uzupełnień zostały uhonorowane symbolicznymiwięcej >>>
* * *
2013-02-21 10:29:53
Medale dla rodziców
Wdniu 20 lutego 2013 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koninie odbyła się uroczystość wręczenia medali więcej >>>
* * *
2013-01-15 10:25:49
Promocja NSR podczas 21 finału WOŚP
W dniu 13 stycznia przedstawiciele z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie w Centrum Handlowym „FERIO”więcej >>>
* * *
2013-01-11 10:19:58
Spotkanie Promocyjne NSR
W dniu 7 stycznia br. Szef Wydziału Rekrutacji mjr Zbigniew NIZGORSKI przeprowadził w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koninie spotkanie promocyjne z kandydatami do Narodowych Sił Rezerwowych.więcej >>>