Strona Główna BIP Strona Główna
-> Rotacyjne
 
email Mapa strony

Ćwiczenia rotacyjne

  

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu roku kalendarzowego.

Powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych dokonuje wojskowy komendant uzupełnień za pomocą Karty powołania, która jest decyzją administracyjną.

W przypadku powoływania żołnierza NSR do odbycia rotacyjnych ćwiczeń wojskowych do Karty powołania dołącza się, jako załącznik, wykaz dni, w których w danym roku kalendarzowym odbywają się te ćwiczenia.

Za każdy dzień ćwiczeń żołnierz rezerwy otrzymuje uposażenie zasadnicze wypłacane przez jednostkę wojskową, zgodnie z posiadanym stopniem etatowym zajmowanego stanowiska służbowego (zgodnie z tabelą uposażenia).

    
Tabela stawek wypłacanych żołnierzowi rezerwy za jeden dzień ćwiczeń

 

Lp.

Stopień wojskowy

wypłacana kwota netto w złotych

1.

major (komandor porucznik)

127,50

2.

kapitan (kapitan marynarki)

112,50

3.

porucznik (porucznik marynarki)

106,25

4.

podporucznik (podporucznik marynarki)

105,00

5.

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)

98,75

6.

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

96,25

7.

chorąży (chorąży marynarki)

92,50

8.

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

90,00

9.

starszy sierżant (starszy bosman)

87,50

10.

sierżant (bosman)

86,25

11.

plutonowy (bosmanmat)

83,75

12.

starszy kapral(starszy mat)

82,50

13.

kapral (mat)

81,25

14.

starszy szeregowy (starszy marynarz)

72,50

15.

szeregowy (marynarz)

70,00