Strona Główna BIP Strona Główna
-> System rekonwersji SZ RP
 
email Mapa strony

System rekonwersji SZ RP

REKONWERSJA to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonwaniem zadań służbowych w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia.

Celem realizowanego w resorcie systemu rekonwersji jest pomoc dla ww. żołnierzy zawodowych w czasie służby wojskowej i w okresie 2 lat po odejściu ze służby, a także bezterminowo małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
                                      
         
Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:

  • Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej (organ wykonawczy - Zspół ds. Polityki Rekonwersji); 
  • Dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (COAZ) w Warszawie;
  • Kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej (OAZ) w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu;
  • Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych (organ wykonawczy - pełnomocnik szefa WSzW ds. rekonwersji);
  • Dyrektorzy Wojskowych Biur Emerytalnych (WBE) w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.