Strona Główna BIP Strona Główna
-> System rekonwersji SZ RP
 
email Mapa strony

System rekonwersji SZ RP

REKONWERSJA to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia.

Celem realizowanego w resorcie systemu rekonwersji jest pomoc dla ww. żołnierzy zawodowych w czasie służby wojskowej i w okresie 2 lat po odejściu ze służby, a także bezterminowo małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
                                      
         
Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:

 • Departament Spraw Socjalnych Zespół ds. Polityki Rekonwersji i BHP
  tel.: 261-845-599, 261-845-512
  fax: 261-840-432
   
 • Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
  tel.: 261-826-678, 261-826-679, 261-826-680
  fax: 261-826-674
  e-mail: coaz.warszawa@mon.gov.pl
    
 • Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy
  tel.: 261-415-306, 261-415-307, 261-415-308, 261-415-309
  fax: 261-415-319
  e-mail: oazbydgoszcz@ron.mil.pl
    
 •  Więcej o rekonwersji kadr na stronie www.wojsko-polskie/twoja armia/rekonwersja