Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy przeszkalania kadry rezerwy
 
email Mapa strony

  Kursy przeszkalania kadry rezerwy

 

1.  Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
w tym nowo budowanych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

2.  Na kursy przeszkolenia kieruje się żołnierzy rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki: nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej  oraz ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum
10 lat.

3.  Na kursy oficerskie kieruje się żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe
(w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne.
Przy doborze na poszczególne kursy decydujące jest SW, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości
i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie
o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

4.  Na kursy podoficerskie powołuje się w pierwszej kolejności żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie średnie, którzy pełnili czynna służbę wojskową (w pierwszej kolejności tych którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową) i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym,
w którym mają być szkoleni. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.

5.  Na kurs podoficerski w korpusach osobowych Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.


 

Plan kursów przeszkalania żołnierzy rezerwy w 2017 roku
(za całość Sił Zbrojnych)

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Liczba żoł. rez. do

przesz-kolenia

Turnus

Termin turnusu

Liczba dni kursu

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Nr SW

WSOWL

ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B01

30

I

09.01 – 31.03

82

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B02

30

I

09.01 – 31.03

82

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B02

30

I

03.04 – 23.06

82

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B02

30

I

04.09 – 24.11

82

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B03

30

I

03.04 – 23.06

82

OFICERSKI

dowódca plutonu

20D02

30

I

04-09 – 24.11

82

AMW

81-103 Gdynia

ul. Śmidowicza 69

OFICERSKI

oficer

24A02/ 24A04

10

I

30.01 – 28.04

89

WAT

00-908 Warszawa 49 ul. Gen. Kaliskiego 2

OFICERSKI

dowódca plutonu

28B03

15

I

20.02 – 12.05

82

WSOWL

ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31

OFICERSKI

dowódca plutonu/ oficer

30A01

25

I

09.01 – 31.03

82

WAT

00-908 Warszawa 49 ul. Gen. Kaliskiego 2

OFICERSKI

dowódca plutonu

32A01

15

I

02.10 – 12.12

82

WSOWL

ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31

OFICERSKI

dowódca plutonu

34A03

15

I

09.01 – 31.03

82

WAT

00-908 Warszawa 49 ul. Gen. Kaliskiego 2

OFICERSKI

dowódca plutonu/ oficer

38B05

15

I

20.02 – 12.05

82

OFICERSKI

dowódca plutonu/ oficer

38C02

20

I

02.10 – 12.12

82

WSOWL

ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31

OFICERSKI

oficer

44A-C

10

I

21.08 – 17.11

89

AMW

81-103 Gdynia

ul. Śmidowicza 69

OFICERSKI

kapelan

48A01

20

I

16.10 – 15.12

61

WSOWL

ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31

DOSKONALENIA

dowódca plutonu

20B01

30

I

11.05 – 09.06

30

DOSKONALENIA

dowódca plutonu

20B03

30

I

11.05 – 09.06

30

AON

00-910 Warszawa

al. Gen. Chruściela 103

DOSKONALENIA

oficer sztabu batalionu

20B01

16

I

03.04 – 30.06

89

WSOWL

ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31

DOSKONALENIA

dowódca plutonu

30A02

25

I

07.09 – 06.10

30

AON

00-910 Warszawa

al. Gen. Chruściela 103

DOSKONALENIA

oficer sztabu batalionu chem.

36A01

15

I

04.09 – 20.09

17

DOSKONALENIA

kapelan

48A01

25

I

06.03 – 24.03

19

WSOWL

ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31

PRZEKWALIFIKOWANIA

Oficer WSpec.

26B02

15

I

30.10 – 08.12

40

AON

00-910 Warszawa

al. Gen. Chruściela 103

PRZEKWALIFIKOWANIA

oficer TOAW

54C02/

54B02

50

I

16.11 – 15.12

30

RAZEM KURSY OFICERSKIE

556

 


 

  

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 261573921