Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy przeszkalania kadry rezerwy
 
email Mapa strony

  Kursy przeszkalania kadry rezerwy

 

1.  Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
w tym nowo budowanych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

2.  Na kursy przeszkolenia kieruje się żołnierzy rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki: nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej  oraz ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum
10 lat.

3.  Na kursy oficerskie kieruje się żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe
(w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne.
Przy doborze na poszczególne kursy decydujące jest SW, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości
i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie
o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

4.  Na kursy podoficerskie powołuje się w pierwszej kolejności żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie średnie, którzy pełnili czynna służbę wojskową (w pierwszej kolejności tych którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową) i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym,
w którym mają być szkoleni. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.

5.  Na kurs podoficerski w korpusach osobowych Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.


 

Plan kursów przeszkalania kadry rezerwy w 2018 roku
dla WKU w Koninie


 

  

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 261573921