Strona Główna BIP Strona Główna
-> Ośrodek Szkolenia w JW Komandosów
 
  1.     Decyzja Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej
  2.     Decyzja Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej

 

 Wymagania dotyczące kandydatów:

 

O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

 

Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawie o służbiewojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2014 poz. 1414 z późn. zm.):

  • Niekarany sądownie;
  • Posiadający obywatelstwo polskie;
  • Zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
  • Wiek co najmniej 18 lat.

Egzamin zostanie przeprowadzony w JWK w Lublińcu na przełomie października-listopada 2016 r. i będzie obejmował:

  • Analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum;
  • Sprawdzian sprawności fizycznej;
  • Rozmowę kwalifikacyjną.

Okres szkolenia trwać będzie 6 miesięcy - planowany termin rozpoczęcia szkolenia: luty/marzec 2017 r.

 

Szczegółowe informacje dla kandydatów (w tym normy sprawnościowe) oraz elektroniczna rejestracja na stronie: www.commando.mil.pl


Po zarejestrowaniu się na stronie, kandydat składa wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie do dnia 30.09.2016 r.