Strona Główna BIP Strona Główna
Osoby z trudnościami komunikacyjnymi
 
email Mapa strony

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU 

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość  skorzystania z następujących rozwiązań:

1.     Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koninie.


2.     Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności przez:

 

3.     Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koninie może skorzystać z pomocy tłumacza:

  • polskiego języka migowego (PJM);
  • systemu językowo-migowego (SJM);
  • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

 

Osoba uprawniona w celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego winna zgłosić taką potrzebę minimum na trzy dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu z wyłączeniem sytuacji nagłych i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).  

Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza.