Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2015
 
email Mapa strony

17.12.2015 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w Żaganiu.
11 Batalion Dowodzenia w Żaganiu organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i mających odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.
Kwalifikacje odbędą się w siedzibie jednostki wojskowej w dniu 30 grudnia 2015 r.
w godz. 8.15 do 12.00
(zbiórka przy biurze przepustek 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej o godz. 8.00).

Jednostka poszukuje kandydatów na n/w specjalności wojskowe:

Nazwa stanowiska Specjalność wojskowa Liczba wolnych stanowisk
KIEROWCA 38T62 Prawo jazdy kat. B
KIEROWCA 38T64 Prawo jazdy kat. C
KIEROWCA 38T65 Prawo jazdy kat. C+E
KIEROWCA 38T70 Prawo jazdy kat. T
OPERATOR 28B66 Obsługa urządzeń zasilających
REGULUJĄCY 38C63 Regulacja ruchem drogowym
MONTER 28B61 Polowe sieci kablowe
STRZELEC WYBOROWY 20B80  

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej),
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy NSR).

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu  261 688 457.

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 688 457 ) o celowości wyjazdu.


10.12.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 11 batalionie dowodzenia w  Żaganiu.
11 Batalion Dowodzenia w Żaganiu organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i mających odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.
Kwalifikacje odbędą się w siedzibie jednostki wojskowej w dniu 16 grudnia 2015 r. w godz. 8.15 do 12.00 (zbiórka przy biurze przepustek 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej o godz. 8.00).
Jednostka poszukuje kandydatów na n/w specjalności wojskowe w korpusie szeregowych zawodowych:

Nazwa stanowiska Specjalność wojskowa Uwagi
KIEROWCA 38T62 Prawo jazdy kat. B
KIEROWCA 38T64 Prawo jazdy kat. C
KIEROWCA 38T65 Prawo jazdy kat. C+E
KIEROWCA 38T70 Prawo jazdy kat. T
OPERATOR 28B66 Obsługa urządzeń zasilających
REGULUJĄCY 38C63 Regulacja ruchem drogowym
MONTER 28B61 Polowe sieci kablowe
STRZELEC WYBOROWY 20B80  

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej)
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy NSR)

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu  261 688 457.

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 688 457 ) o celowości wyjazdu.

10.12.2015 r.
Zmiana terminu kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie.
16 Batalion Powietrznodesantowy  w Krakowie informuje, że w dniu 15 grudnia 2015 r. przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na n/w stanowisk służbowe:

stanowiska służbowe

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni,
 • strój sportowy,
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żołnierzy, którzy odbyli służbę przygotowawczą.

Dane teleadresowe:
JW 4495 Kraków,  ul. Wrocławska 82,  30-901 KRAKÓW

Nr kontaktowy: 261 134551,
strona internetowa: www.16bpd.wp.mil.pl

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 134551) o celowości wyjazdu oraz poinformować telefonicznie WKU (261 57 39 17)  w celu przesłania zgłoszenia).


10.12.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4009 w Krakowie.
Jednostka Wojskowa 4009 w Krakowie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska służbowe:

stanowiska służbowe

Kwalifikacje odbywać  się będą w siedzibie jednostki wojskowej w następujących terminach:

 • 15 grudnia 2015 r. o godz. 8.00

Dane teleadresowe:
JW 4009 Kraków,  ul. Ułanów 43,  30-901 KRAKÓW

Nr kontaktowy: 261 135652, strona internetowa: www.6bdow.wp.mil.pl

Żołnierze zainteresowani przystąpieniem do egzaminu powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,
 • kserokopia kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

UWAGA!!!
Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-135-538.


10.12.2015 r.
Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW 4686 w Krakowie.
Jednostka Wojskowa 4686 w Krakowie organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych na n/w stanowiska służbowe:

stanowiska służbowe

Kwalifikacje odbywać  się będą w siedzibie jednostki wojskowej w następujących terminach:

 • 15 grudnia 2015 r. godz. 7.45

Kwalifikacje polegają na zdaniu egzaminu z sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej.
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni,
 • strój sportowy,
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żołnierzy, którzy odbyli służbę przygotowawczą.

Dane teleadresowe:
JW 4686 Kraków,  ul. Głowackiego 11,  30-901 KRAKÓW

Nr kontaktowy: 261 134 466
strona internetowa: www.6blog.wp.mil.pl

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 134 466 o celowości wyjazdu oraz poinformować telefonicznie WKU 261 57 39 17   w celu przesłania zgłoszenia).


03.12.2015 r.
Wolne stanowiska służbowe do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4115 Gliwice.
Jednostka Wojskowa 4115 Gliwice (Gliwice, ul. gen. Andersa 47)  posiada wolne stanowiska służbowe w następujących specjalnościach:

stanowiska służbowe


03.12.2015 r.
Wolne stanowiska służbowe do zawodowej służby wojskowej w 104 batalionie zabezpieczenia w Wałczu
Dowódca 104 batalionu zabezpieczenia w Wałczu prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w niżej wymienionych terminach.

 • 16 grudnia 2015 roku;
 • 12,19,26 stycznia 2016 roku;
 • 9,23 lutego 2016 roku.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są na stronie internetowej 104 batalionu zabezpieczenia w Wałczu w zakładce praca:
http://www.104bzab.wp.mil.pl/pl/15.html.


03.12.2015 r.
Wolne stanowiska służbowe do zawodowej służby wojskowej w 6 Batalionie dowodzenia w Krakowie
W  6 batalionie dowodzenia w Krakowie występują wolne stanowiska służbowe do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych. W związku z powyższym kandydaci wyrażający akces pełnienia służby i posiadający odpowiednie preferencje , proszeni są o zgłaszanie się na kwalifikacje w terminach:

 • 08.12.2015 r.
 • 15.12.2015 r.

Wykaz wolnych stanowisk służbowych do zawodowej służby wojskowej w 6 Batalionie dowodzenia w Krakowie:

stanowiska służbowe


25.11.2015 r.
Terminy egzaminów kwalifikacyjnych do zawodowej służby wojskowej w JW 4115 Gliwice w 2016 r.
W 2016 roku Jednostka Wojskowa 4115 w Gliwicach organizować będzie kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 13 stycznia 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 27 stycznia 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 10 lutego 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 24 lutego 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 09 marca 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 30 marca 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 13 kwietnia 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 27 kwietnia 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 11 maja 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 25 maja 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 08 czerwca 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 29 czerwca 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 07 września 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 28 września 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 12 października 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 26 października 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 09 listopada 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 23 listopada 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 07 grudnia 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 14 grudnia 2016 r. (środa) godz. 8.00

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej  - st. sierż. Grzegorz MROŻEK pod nr telefonu 261 111 726.

Dane teleadresowe:
JW 4115 Gliwice,  ul. Gen. Andersa 47,  44-121 GLIWICE

Nr kontaktowy: 261 111 726
strona internetowa: www.6batalion.wp.mil.pl

UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie ( tel. 261 111 726) potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.

25.11.2015 r.
Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW 4686 w Krakowie.
Jednostka Wojskowa 4686 w Krakowie organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych na n/w stanowiska służbowe:

stanowiska służbowe

Kwalifikacje odbywać  się będą w siedzibie jednostki wojskowej w następujących terminach:

 •  01 i 15 grudnia 2015 r. godz. 7.30

Kwalifikacje polegają na zdaniu egzaminu z sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej.
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni,
 • strój sportowy,
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żołnierzy, którzy odbyli służbę przygotowawczą.

Dane teleadresowe:
JW 4686 Kraków,  ul. Głowackiego 11,  30-901 KRAKÓW

Nr kontaktowy: 261 134 466
strona internetowa: www.6blog.wp.mil.pl

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 134 466 o celowości wyjazdu oraz poinformować telefonicznie WKU 261 57 39 17 w celu przesłania zgłoszenia).


20.11.2015
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 4390 Tomaszów Mazowiecki.
Jednostka Wojskowa 4390 w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Piłsudskiego 72)  organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych w stopniach od plutonowego do starszego chorążego.
Kwalifikacje odbędą się w siedzibie jednostki wojskowej w dniu 08 grudnia 2015 r.
o godz. 8.00.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy.

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261 167 832

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 167 832) o celowości wyjazdu.

17.11.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 2423 Żagań.
Jednostka Wojskowa 2423 w Żaganiu organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy posiadających kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i mających odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.
Kwalifikacje odbywać się będą w siedzibie jednostki wojskowej (ul. Żarska 1) w każdą roboczą środę miesiąca o godz. 8.00.

Jednostka poszukuje kandydatów na n/w specjalności wojskowe:
a)    w korpusie szeregowych zawodowych:

stanowiska służbowe

b)    w korpusie podoficerów

 • w stopniu etatowym: kapral, starszy kapral, plutonowy – SW 40H21 „ratownik medyczny”, wymagany co najmniej licencjat z ratownictwa medycznego;
 • w stopniu etatowym: sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży – SW 38T31 „eksploatacja pojazdów gąsienicowych”, SW 20B22 „dowódcza - pancerna”

Brygada nie prowadzi naboru w zakresie podoficerów starszych.
c)    w korpusie oficerów

 • wyłącznie w specjalności 20B02 (dowódczo-pancernej), wymagane świadectwo STANAG 6001 na poziomie min. 2222 oraz poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE”.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej),
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy NSR).

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu  261 688 924.

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 688 924 ) o celowości wyjazdu.

17.11.2015 r.
Terminy egzaminów kwalifikacyjnych do zawodowej służby wojskowej w JW 4115 Gliwice w 2016 r.

W 2016 roku Jednostka Wojskowa 4115 w Gliwicach organizować będzie kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 27 stycznia 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 24 lutego 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 30 marca 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 27 kwietnia 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 25 maja 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 29 czerwca 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 28 września 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 26 października 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 23 listopada 2016 r. (środa) godz. 8.00
 • 14 grudnia 2016 r. (środa) godz. 8.00

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej  - st. sierż. Grzegorz MROŻEK pod nr telefonu 261 111 726.

Dane teleadresowe:
JW 4115 Gliwice,  ul. Gen. Andersa 47,  44-121 GLIWICE
Nr kontaktowy: 261 111 726,  strona internetowa: www.6batalion.wp.mil.pl

UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie ( tel. 261 111 726) potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.


16.11.2015 r.
Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW 1245 Wrocław.
Jednostka Wojskowa 1245 we Wrocławiu organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na n/w stanowiska służbowe:

Lp. Nazwa stanowiska SW SW
1 Kierowca/radiotelefonista 38T65 28B65
2 Młodszy ślusarz 38T81  
3 Kierowca 38T65  

Kwalifikacje odbywać się będą w siedzibie jednostki wojskowej (ul. Trzmielowicka 28) w dniu 20 listopada 2015 r. o godz. 8.00.
Żołnierze zainteresowani przystąpieniem do egzaminu powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,
 • kserokopia kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej  - chor. Poczta pod nr telefonu 261 655 546.

Dane teleadresowe:
JW 1245 Wrocław,  ul. Trzmielowicka 28, 50-984 WROCŁAW
Nr kontaktowy: 261 655 546

UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie ( tel. 261 655 546) potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.

10.11.2015 r.
Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4115 Gliwice.
Jednostka Wojskowa 4115 w Gliwicach organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska służbowe:

stanowiska służbowe  

Kwalifikacje odbywać się będą w siedzibie jednostki wojskowej w n/w terminach:

 • 18 listopada 2015 r.
 • 02 grudnia 2015 r.
 • 16 grudnia 2015 r.

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej  - st. sierż. Grzegorz MROŻEK pod nr telefonu 261 111 726.

Dane teleadresowe:
JW 4115 Gliwice,  ul. Gen. Andersa 47,  44-121 GLIWICE
Nr kontaktowy: 261 111 726,  strona internetowa: www.6batalion.wp.mil.pl

UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie ( tel. 261 111 726) potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.


10.11.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 2423 Żagań.
Jednostka Wojskowa 2423 w Żaganiu w dniu 12 listopada 2015 r. o godz. 8.00 organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
W tych kwalifikacjach wyjątkowo mogą uczestniczyć kandydaci posiadający przeszkolenie wojskowe, a nie posiadający odbytych ćwiczeń rotacyjnych.
Jednostka poszukuje kandydatów na n/w specjalności wojskowe w korpusie szeregowych zawodowych:

stanowiska służbowe  

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej),
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy NSR)

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu  261 688 924.

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 688 924 ) o celowości wyjazdu.


09.11.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4009 w Krakowie.
Jednostka Wojskowa 4009 w Krakowie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska służbowe:

stanowiska służbowe  

Kwalifikacje odbywać  się będą w siedzibie jednostki wojskowej w następujących terminach:

 • 08 i 15 grudnia 2015 r. o godz. 8.00

Żołnierze zainteresowani przystąpieniem do egzaminu powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,
 • kserokopię kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

Dane teleadresowe:
JW 4009 Kraków,  ul. Ułanów 43,  30-901 KRAKÓW
Nr kontaktowy: 261 135652,        strona internetowa: www.6bdow.wp.mil.pl

UWAGA!!!
Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-135-538.

09.11.2015 r.
Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW 4686 w Krakowie.
Jednostka Wojskowa 4686 w Krakowie organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych na n/w stanowiska służbowe:

stanowiska służbowe  

Kwalifikacje odbywać  się będą w siedzibie jednostki wojskowej w następujących terminach:

 • 01 i 15 grudnia 2015 r. godz. 7.30

Kwalifikacje polegają na zdaniu egzaminu z sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej.
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni,
 • strój sportowy,
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żołnierzy, którzy odbyli służbę przygotowawczą.

Dane teleadresowe:
JW 4686 Kraków,  ul. Głowackiego 11,   30-901 KRAKÓW
Nr kontaktowy: 261 134 466,   strona internetowa: www.6blog.wp.mil.pl

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 134 466 o celowości wyjazdu oraz poinformować telefonicznie WKU 261 57 39 17 w celu przesłania zgłoszenia).


09.11.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w Żaganiu.
11 Batalion Dowodzenia w Żaganiu organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i mających odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.
Kwalifikacje odbędą się w siedzibie jednostki wojskowej w dniu 18 listopada 2015 r. w godz. 8.15 do 12.00 ((zbiórka przy biurze przepustek 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej o godz. 8.00).
Jednostka poszukuje kandydatów na n/w specjalności wojskowe:

Lp. Nazwa stanowiska   Specjalność
    wojskowa
Uwagi
1 KIEROWCA 38T62 Prawo jazdy kat.B
2 KIEROWCA 38T64 Prawo jazdy kat.C
3 KIEROWCA 38T65 Prawo jazdy kat.C+E
4 KIEROWCA 38T70 Prawo jazdy kat.T                     
5 OPERATOR 28B66 Obsługa urządzeń zasilających
6 REGULUJĄCY 38C63 Regulacja ruchem drogowym
7 MONTER 28B61 Polowe sieci kablowe
8 STRZELEC WYBOROWY 20B80  

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej),
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy NSR)

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu  261 688 457.

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 688 457 ) o celowości wyjazdu.


04.11.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 4808 Gołdap.
15 pułk artylerii przeciwlotniczej w Gołdapi prowadzi nabór do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych.
Kwalifikacje odbywać się będą w następujących terminach:

 • każdy poniedziałek i środę o godz. 10:00 do 30.11.2015 r. na terenie jednostki wojskowej.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci:

 • obywatelstwo polskie,
 • wiek – poniżej 34 roku życia (rocznik 1982 i młodsi),
 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 • odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze (nie uwzględniamy służby zastępczej),
 • odbyte ćwiczenia rotacyjne (przynajmniej 1 raz),
 • niekaralność,
 • dobry stan zdrowia.

Kandydat mają mieć ze sobą:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,
 • strój sportowy,
 • dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),
 • wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia (zaświadczenia, świadectwa, dyplomy, itp.).

Kryteria naboru

 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • pozytywnie zdany sprawdzian z WF,
 • uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW. 4808 Gołdap.
Byli żołnierze zawodowi nie będą brani pod uwagę !!!

stanowiska służbowe


04.11.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 2399 ŚWIĘTOSZÓW.
Jednostka Wojskowa 2399 w Świętoszowie (ul. Sztabowa 1) pilnie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej.  Do obsadzenia pozostało aż 309 wolnych stanowisk w różnych specjalnościach wojskowych.

Kwalifikacje polegać będą na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej  oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej. Odbywać się będą w każdy czwartek miesiąca o godzinie 8:00.

wykaz wolnych stanowisk w korpusie szeregowych   

wykaz wolnych stanowisk w korpusie podoficerow  

Żołnierze zainteresowani przystąpieniem do egzaminu powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze.

Dodatkowo żołnierze NSR po odbyciu służby przygotowawczej:

 • kserokopia kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie ( tel. 261 685 241 - korpus szeregowych) i ( tel. 261 685 058 - podoficerowie) potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu oraz zgłosić chęć przystąpienia do kwalifikacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień pod nr telefonu 261 57 39 17 .


02.11.2015 r.
Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4115 Gliwice
Jednostka Wojskowa 4115 w Gliwicach organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska służbowe:

stanowiska służbowe  

Kwalifikacje odbywać się będą w siedzibie jednostki wojskowej, a informacji o terminach udziela st. sierż. Grzegorz MROŻEK pod nr telefonu 261 111 726.

Dane teleadresowe:
JW 4115 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47, 44-121 GLIWICE
Nr kontaktowy: 261 111 726      strona internetowa: www.6batalion.wp.mil.pl

UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie ( tel. 261 111 726) potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.


02.11.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 4391 TOMASZÓW MAZOWIECKI.
Jednostka Wojskowa 4391 w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Piłsudskiego 72)  organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie jednostki wojskowej w dniu 06, 13, 20, 27 listopada 2015 r. o godz. 8.30.

Kwalifikacje polegają na zdaniu egzaminu z sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej.
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • życiorys,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze.

Dane teleadresowe:
JW 4391 Tomaszów Mazowiecki,  ul. Gen. J. Bema 7,  11-600 WĘGORZEWO
Nr kontaktowy: 261 337 132,  strona internetowa: www.11pa.wp.mil.pl

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie ( tel. 261 167 832) potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.


02.11.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 4808 Gołdap.
15 pułk artylerii przeciwlotniczej w Gołdapi organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbywać się będą w następujących terminach:
każdy poniedziałek.

Jednostka poszukuje 37 szeregowych grupy osobowej radiotechnicznej, grupy osobowej artylerii przeciwlotniczej, grupy osobowej eksploatacji systemów łączności oraz kierowców kat. C i kat. C+E.
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,
 • kontrakt NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

Dane teleadresowe:
JW 4808 Gołdap,  ul. Partyzantów 33,  19-500 GOŁDAP
Nr kontaktowy: 261 336 244,  strona internetowa: www.15pplot.wp.mil.pl

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela st. chor. szt. Krzysztof  MASTALERZ tel. 261 336 244.

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 336 244) o celowości wyjazdu oraz poinformować telefonicznie WKU (261 57 39 17)  w celu przesłania zgłoszenia).


02.11.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 2568 Węgorzewo.
11 pułk artylerii w Węgorzewie organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbywać się będą w następujących terminach:
każda środa.

Jednostka poszukuje grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej oraz grupy osobowej eksploatacji systemów łączności.
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,
 • kontrakt NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

Dane teleadresowe:
JW 2568 Węgorzewo,   ul. Gen. J. Bema 7,  11-600 WĘGORZEWO
Nr kontaktowy: 261 337 132,   strona internetowa: www.11pa.wp.mil.pl

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela  st. sierż. Łukasz MLECZKO tel. 261 337 132.

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 337 132) o celowości wyjazdu oraz poinformować telefonicznie WKU (261 57 39 17)  w celu przesłania zgłoszenia).


02.11.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 3797 Giżycko
15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbywać się będą w następujących terminach:
2 i 4 poniedziałek każdego miesiąca.

Jednostka poszukuje 45 kierowców działonowych T-72 i kierowców GTO.
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,
 • kontrakt NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

Dane teleadresowe:
JW 3797 Giżycko,  Al. Wojska Polskiego 21,  11-500 Giżycko
Nr kontaktowy: 261 335 255,  strona internetowa: www.15bz.wp.mil.pl

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela  chor. Marcin PATRYŁO tel. 261 335 255.

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 335 255) o celowości wyjazdu oraz poinformować telefonicznie WKU (261 57 39 17)  w celu przesłania zgłoszenia).


02.11.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 2980 Braniewo.
9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbywać się będą w następujących terminach:
każdy wtorek

Jednostka poszukuje ok. 200 szeregowych głównie w grupie pancerno - zmechanizowanej
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,
 • kontrakt NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

Dane teleadresowe:
JW 2980 Braniewo,  ul. Sikorskiego 41,  14-500 Braniewo
Nr kontaktowy: 261 315 273,    strona internetowa:  www.9bkpanc.wp.mil.pl

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela  chor. Grzegorz POSTEK  tel. 261 315 273.

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 315 273) o celowości wyjazdu oraz poinformować telefonicznie WKU (261 57 39 17)  w celu przesłania zgłoszenia).


02.11.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań.
11 batalion dowodzenia w Żaganiu organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy posiadających kontrakty w ramach NSR i mających odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy po zawodowej służbie wojskowej.

Kwalifikacje odbywać się będą w następujących terminach:
04 listopada 2015 r. o godz. 8:00 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej.

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:

 • Etap I – rozmowa kwalifikacyjna,
 • Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.

Jednostka poszukuje kandydatów w szczególności na n/w specjalności wojskowe w korpusie szeregowych zawodowych:

Lp. Nazwa stanowiska Specjalnośc wojskowa Uwagi
1 Kierowca 38T62 Prawo jazdy kat. B
2 Kierowca 38T64 Prawo jazdy kat. C
3 Kierowca 38T65 Prawo jazdy kat. C+E
4 Kierowca 38T70 Prawo jazdy kat. T
5 Operator 28B66 Obsługa urządzeń zasilajacych
6 Regulujący 38C63 Regulacja ruchem drogowym
7 Monter 28B61 Polowe sieci kablowe
8 Strzelec wyborowy 20B80  

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,
 • kontrakt NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

Dane teleadresowe:
JW 4071 Żagań,  ul. Żarska,  68-100 ŻAGAŃ
Nr kontaktowy: 261 688 457,  strona internetowa: www.11bdow.wp.mil.pl

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela mł. chor. Mariusz CZEKAN tel. 261 688 457.

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 688 457) o celowości wyjazdu oraz poinformować telefonicznie WKU (261 57 39 17)  w celu przesłania zgłoszenia).


30.10.2015 r.
Zmiana terminu kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie.
16 Batalion Powietrznodesantowy  w Krakowie informuje, że w miesiącu listopadzie nastąpi zmiana terminów kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych

Kwalifikacje odbywać się będą w następujących terminach:
10 i 17 listopada 2015 r. godz. 7.30;

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni,
 • strój sportowy,
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żołnierzy, którzy odbyli służbę przygotowawczą.

Dane teleadresowe:
JW 4495 Kraków,  ul. Wrocławska 82,  30-901 KRAKÓW
Nr kontaktowy: 261 134551,   strona internetowa: www.16bpd.wp.mil.pl

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 134551) o celowości wyjazdu oraz poinformować telefonicznie WKU (261 57 39 17)  w celu przesłania zgłoszenia).

 


30.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4009 w Krakowie.
Jednostka Wojskowa 4009 w Krakowie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska służbowe:

stanowiska służbowe

Kwalifikacje odbywać  się będą w siedzibie jednostki wojskowej w następujących terminach:
03 i 17 listopada 2015 r. o godz. 8.00
08 i 15 grudnia 2015 r. o godz. 8.00

Żołnierze zainteresowani przystąpieniem do egzaminu powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,
 • kserokopia kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

Dane teleadresowe:
JW 4009 Kraków,  ul. Ułanów 43,  30-901 KRAKÓW
Nr kontaktowy: 261 135652, strona internetowa: www.6bdow.wp.mil.pl

UWAGA!!!
Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-135-538.


28.10.2015 r.
Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW 4724 w Krakowie.
Jednostka Wojskowa 4724 w Krakowie organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska służbowe:

stanowiska służbowe  

Kwalifikacje odbywać  się będą w siedzibie jednostki wojskowej, a informacji o terminach udziela sekcja personalna pod nr telefonu 261 132 505.


28.10.2015 r.
Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW 4686 w Krakowie.
Jednostka Wojskowa 4686 w Krakowie organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych na n/w stanowiska służbowe:

stanowiska służbowe  

Kwalifikacje odbywać  się będą w siedzibie jednostki wojskowej w następujących terminach:

 • 03 listopada 2015 r. o godz. 7.30
 • 01 i 15 grudnia 2015 r. godz. 7.30

Kwalifikacje polegają na zdaniu egzaminu z sprawności fizycznej  oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej.
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni,
 • strój sportowy,
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żołnierzy, którzy odbyli służbę przygotowawczą.

Dane teleadresowe:
JW 4686 Kraków,  ul. Głowackiego 11,  30-901 KRAKÓW
Nr kontaktowy: 261 134 466;       strona internetowa: www.6blog.wp.mil.pl

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 134 466 o celowości wyjazdu oraz poinformować telefonicznie WKU 261 57 39 17w celu przesłania zgłoszenia).


28.10.2015 r.
Nabór do służby wojskowej – zawodowej.w JW 4391 TOMASZÓW MAZOWIECKI.
Jednostka Wojskowa 4391 w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Piłsudskiego 72)  organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie jednostki wojskowej w następujących terminach:
06, 13,  20,  27   listopada 2015 r. o godz. 8.30.

Kwalifikacje polegają na zdaniu egzaminu z sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej.
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żołnierzy NSR, którzy odbyli służbę przygotowawczą
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,
 • kserokopię kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.
UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie (tel. 261 167 714) potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.


28.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 4539 Białobrzegi.
Jednostka Wojskowa 4539 w Białobrzegach organizuje dodatkowe kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy posiadających kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i mających odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz następujące specjalności wojskowe: 38T65 (kierowca kat. C+E), 38T64 (kierowca kat. C), 38T62/28B70 (kierowca kat. B/obsługa urządzeń zasilających), 38B61 (kucharz). Powyższe kwalifikacje mają na celu zgromadzenie dodatkowych kandydatów, którzy stanowić będą rezerwę na wypadek ewentualnych wykruszeń.

Terminy egzaminów każdorazowo podawane będą na stronie internetowej jednostki:
9bdow.wp.mil.pl bądź przez sekcję personalną pod nr telefonów 261 887 517 lub 261 887 678.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej),
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy NSR).
Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu  261 887 517 lub 261 887 678.

22.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w Żaganiu
11 Batalion Dowodzenia w Żaganiu organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i mających odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie jednostki wojskowej (zbiórka przy biurze przepustek 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej)w dniu 28 października 2015 r. godz. 8.15 do 12.00.

Jednostka poszukuje kandydatów na n/w specjalności wojskowe:

Nazwa stanowiska Specjalność wojskowa Uwagi
KIEROWCA 38T62 Prawo jazdy kat. B
KIEROWCA 38T64 Prawo jazdy kat. C
KIEROWCA  38T65 Prawo jazdy kat. C+E
KIEROWCA 38T70 Prawo jazdy kat. T
ELEKTROMECHANIK 34T64 Obsługa urządzeń zasilających     
MONTER 28B61 Polowe sieci kablowe
STRZELEC WYBOROWY 20B80   

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej),
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy NSR)

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu  261 688 360. 

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 688 360 ) o celowości wyjazdu.


16.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 3391 w Zamościu.
Jednostka Wojskowa 3391 w Zamościu organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Kwalifikacje polegają na zdaniu egzaminu z sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej.

Kwalifikacje odbędą  się w siedzibie jednostki wojskowej w dniach 12 i 19 listopada 2015 r. o godz. 7.30

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • informację o przebiegu służby,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze,
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żołnierzy, którzy odbyli służbę przygotowawczą.

Dane teleadresowe:
JW 3391,     ul. Piłsudskiego 36,     22-400 ZAMOŚĆ
Nr kontaktowy: 261 181 307 lub 306

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod numerem telefonu 261 181 307 lub 306.

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 181 307 lub 306) o celowości wyjazdu.


16.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 3730 Nisko.
Jednostka Wojskowa 3730 w Nisku organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska służbowe:

 Lp. Stanowisko  Specjalność wojskowa Stopień etatowy
1 Starszy instruktor 54F21 Wychowanie fizyczne i sport sierż./st.sierż./mł. chor.                   
2 Młodszy podoficer sztabowy 54B21 Ogólna – kadrowa sierż./st. sierż./ mł. chor.
3 Młodszy podoficer sztabowy   38A23 Gospodarka i zaopatrzenie sierż./st. sierż./ mł. chor.
4 Młodszy zwiadowca 34A63 Zwiadowca sierż./st. sierż./ mł. chor.
5 Dowódca obsługi 40H21 Ratownictwo medyczne sierż./st. sierż./ mł. chor.
6 Podoficer 24E26 Eksploatacja komory dekompresyjnej Kpr./ st. kpr./ plut
7 Pomocnik dowódcy plutonu 34A21 Ogólna sierż./st. sierż./ mł.
chor.
8 Kierowca 38T65 Kierowca kat. C+E szer./ st. szer.
9 Pomocnik dowódcy plutonu                      34A21 Ogólna sierż./st. sierż./ mł. chor.
10 Pomocnik dowódcy plutonu 34A24 Eksploatacja sprzętu do minowania sierż./erż./ mł. chorst. si.
11 Technik pododdziału                 34T23 Eksploatacja sprzętu inżynieryjnego sierż./st. sierż./ mł. chor.
12 Obsługa 38B64 Obsługa chłodni szer./ st. szer.
13 Pomocnik kierowcy 34B62 Obsługa pływającego transportera gąsienicowego szer./ st. szer.
14 Zastępca dowódcy zespołu 40A01 Medycyna ogólna ppor./ por.
Kwalifikacje odbędą się w siedzibie jednostki wojskowej (ul. Sandomierska), w dniu 27 października 2015 roku o godz. 8.00.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu  261 152 556 lub 261 152 558.


13.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4009 w Krakowie.
Jednostka Wojskowa 4009 w Krakowie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska służbowe.

stanowiska służbowe

Kwalifikacje odbywać  się będą w siedzibie jednostki wojskowej w następujących terminach:

 • 06 i 20 październik 2015 r. o godz. 8.00
 • 03 i 17 listopada 2015 r. o godz. 8.00
 • 08 i 15 grudnia 2015 r. o godz. 8.00

Żołnierze zainteresowani przystąpieniem do egzaminu powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,
 • kserokopię kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

Dane teleadresowe:
JW 4009 Kraków,     ul. Ułanów 43,     30-901 KRAKÓW
Nr kontaktowy: 261 135 652,      strona internetowa: www.6bdow.wp.mil.pl

UWAGA!!! Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261 135 538.


13.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 4686 w Krakowie.

Jednostka Wojskowa 4686 w Krakowie organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych na n/w stanowiska służbowe:

  stanowiska służbowe  

Kwalifikacje odbywać  się będą w siedzibie jednostki wojskowej w następujących terminach:

 • 20 października 2015 godz. 7.30
 • 03 listopada 2015 r. o godz. 7.30
 • 01 i 15 grudnia 2015 r. godz. 7.30

Kwalifikacje polegają na zdaniu egzaminu z sprawności fizycznej  oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej.
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni,
 • strój sportowy.
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żołnierzy, którzy odbyli służbę przygotowawczą.

Dane teleadresowe:
JW 4686 Kraków,     ul. Głowackiego 11,     30-901 KRAKÓW
Nr kontaktowy: 261 134 466,     strona internetowa: www.6blog.wp.mil.pl

UWAGA!!! Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 134 466 o celowości wyjazdu oraz poinformować telefonicznie WKU 261 57 39 17 w celu przesłania zgłoszenia).


13.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie.
16 Batalion Powietrznodesantowy  w Krakowie organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych  na n/w stanowiska służbowe:

 stanowiska służbowe  

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni,
 • strój sportowy.
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żołnierzy, którzy odbyli służbę przygotowawczą.

Dane teleadresowe:
JW 4495 Kraków,     ul. Wrocławska 82,     30-901 KRAKÓW
Nr kontaktowy: 261 134551,             strona internetowa: www.16bpd.wp.mil.pl

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 134551) o celowości wyjazdu oraz poinformować telefonicznie WKU (261 57 39 17 w celu przesłania zgłoszenia).

11.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 2424 Żagań.
Jednostka Wojskowa 2423 w  w Żaganiu organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy posiadających kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i mających odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.

Kwalifikacje odbywać się będą w siedzibie jednostki wojskowej  (ul. żarska 1) w następujących terminach:
do dnia 30 października 2015 r. - w każdy piątek miesiąca o godz. 8.00
od dnia 04 listopada 2015 r. - w każdą środę miesiąca o godz. 8.00

Jednostka poszukuje kandydatów na  n/w specjalności wojskowe:
a) w korpusie szeregowych zawodowych:

Lp. Nazwa stanowiska specjalność wojskowa liczba wolnychstanowisk
1 DZIAŁONOWY 20B61 26
2 KIEROWCA 20B63 28
3 KIEROWCA 20B68 1  
4 KIEROWCA 38T64 1
5 KIEROWCA 38T65 1
6 KIEROWCA/OPERATOR 38T65/38B70 2
7 KIEROWCA/RADIOTELEFONISTA 38T64/28B65 1
8 KIEROWCA/SPAWACZ 38T64/38T84 7
9 KIEROWCA/ŚLUSARZ 38T64/38T81 2
10 KUCHARZ 38B61 2
11 ŁADOWNICZY 20B62 18

b) w korpusie podoficerów:

w stopniu etatowym: kapral, starszy kapral, plutonowy - SW 40H21 "ratownik medyczny", wymagany co najmniej licencjat z ratownictwa medycznego;
w stopniu etatowym: sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży - SW 38T31 "eksploatacja pojazdów gąsiennicowych", SW 20B22 "dowódcza - pancerna".
Brygada nie prowadzi naboru w zakresie podoficerów  starszych.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej),
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej ( w przypadku żołnierzy NSR).

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261 688 924.

UWAGA!!!
Przed udaniem się  na egzamin należy upewnić się telefonicznie ( 261 688 924) o celowości wyjazdu.


11.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 4539 Białobrzegi.
Jednostka Wojskowa 4539 w Białobrzegach organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy posiadających kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i mających odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy po zawodowej służbie wojskowej.
   Kwalifikacje odbywać sie będą w siedzibie jednostki wojskowej (ul. Osiedle Wojskowe 93),
   a ich terminy każdorazowo podawane będą na stronie internetowej jednostki  www.9bdow.wp.mil.pl

Jednostka poszukuje kandydatów na n/w specjalności wojskowe w korpusie szeregowych zawodowych:

Lp. Nazwa stanowiska Specjalność 
wojskowa
Uwagi
1 Kierowca elektromechanik 38T65/28B70 prawo jazdy kat. C+E
2 Młodszy kierowca 38T64 prawo jazdy kat. C
3 Kierowca/obsługa 38T62/38B64 prawo jazdy kat. B
4 Kierowca/obsługa 38T64/38B64 prawo jazdy kat. B
5 Młodszy kucharz 38B61  
6 Młodszy kucharz 38B61  
7 Młodszy kierowca 38T64 prawo jazdy kat. C
8 Młodszy kierowca/ślusarz 38T64/38T61 prawo jazdy kat. C
9 Kierowca 38T68 prawo jazdy kat. D
10 Kierowca /elektromechanik 38T62/28B70 prawo jazdy kat. C+E
11 Młodszy kierowca/elektromechanik 38T62/28B70 prawo jazdy kat. B
12 Młodszy kierowca/elektromechanik 38T65/28B70 prawo jazdy kat. B
13 Kierowca/elektromechanik 38T62/28B70 prawo jazdy kat. C+E
14 Operotor 28B65  
15 Kierowca/obsługa 38T64/38B64 prawo jazdy kat. C
16 Zwiadowca 34A63/24F61  

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy;
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej),
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy NSR)

UWAGA!!!
Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261 887 517 lub 261 887 678.

06.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2568 Węgorzewo.
Jednostka Wojskowa 2568 w Węgorzewie  (ul. gen. Józefa Bema 7) organizuje  kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. W szczególności poszukiwani są kandydaci z grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej logistyki oraz łączności i informatyki. W dalszej kolejności  brani będą pod uwagę żołnierze innych specjalności wojskowych posiadający wykształcenie lub kwalifikacje przydatne na stanowiskach służbowych.   

Kwalifikacje odbywać  się będą  w siedzibie jednostki wojskowej w każdą środę miesiąca o godzinie  7.30.
Termin kwalifikacji należy każdorazowo potwierdzić telefonicznie w sekcji personalnej jednostki wojskowej.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,strój sportowy,
 • żołnierze NSR dodatkowo zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych
 • byli żołnierze zawodowi dodatkowa świadectwo służby.

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261 337 132 - st. sierż. Łukasz Mleczko oraz pod nr telefonu 261 337 130 kpt. Michał PARZEWSKI.

UWAGA !!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie ( 261 337 132 lub 261 337 130 )  o celowości wyjazdu.


06.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 3918 Jarocin.
Jednostka Wojskowa 3918 w Jarocinie (ul. Wojska Polskiego) organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na n/w specjalności:

 • STARSZY OPERATOR SW 34C66 (wymagane przeszkolenie operatora walca drogowego, prawo jazdy kat. B);
 • OPERATOR SW 34C62 (wymagane przeszkolenie operatora równiarki, prawo jazdy kat. B);
 • OBSŁUGA SW 34C65 (wymagane posiadanie przeszkolenia w zakresie obsługi co najmniej jednego typu sprzętu: przecinarki i frezarki do betonu, zagęszczarki gruntu, stopy wibracyjnej, wibratory betonu, malowarki drogowe);
 • KIEROWCA SW 38T65 (wymagane prawo jazdy kat. C+E);
 • KIEROWCA SW 38T70 (wymagane prawo jazdy kat T).

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie jednostki wojskowej w dniu 15 i 17 października 2015 r. o godz. 8.00. i obejmować będą sprawdzian sprawności fizycznej, test wiedzy ogólnowojskowej oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy.

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261 581 330

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 581 330) o celowości wyjazdu.


06.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2399 Świętoszów.
Jednostka Wojskowa 2399 w Świętoszowie (ul. Sztabowa 1) pilnie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej.
Do obsadzenia pozostało aż 309 wolnych stanowisk w różnych specjalnościach wojskowych. Dodatkowo Dowódca jednostki zadeklarował, iż w przypadku niezgodności posiadanej specjalności wojskowej z załączonym wykazem, dokona przeszkolenia żołnierzy, którzy spełniają wymogi  do powołania.
Kwalifikacje polegać będą na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej. Odbywać się będą w każdy czwartek miesiaca o godzinie 8.00.

Żołnierze zainteresowani przystąpieniem do egzaminu powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze.

Dodatkowo żołnierze NSR po odbyciu służby przygotowawczej:

 • kserokopię kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

wykaz wolnych stanowisk w korpusie szeregowych   

wykaz wolnych stanowisk w korpusie podoficerow  

UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie (tel. 261 686 241) potwierdzić w jednostce wojskowejcelowość wyjazdu oraz zgłosić chęć przystapienia do kwalifikacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień pod nr telefonu 261 57 39 17.


01.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku Białej.
18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Kwalifikacje odbędą  się w siedzibie jednostki wojskowej w dniu 07 października 2015 r. o godz. 8.00.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni,
 • strój sportowy.

Żołnierze, którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • dokument potwierdzający odbycie służby przygotowawczej,
 • kserokopia kontraktu NSR,
 • kserokopia zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopia opinii z ćwiczeń.

Dane teleadresowe:
JW 1328 Bielsko Biała,     ul. Bardowskiego 3,     43-300 Bielsko Biała
Nr kontaktowy: 261 123 432,            strona internetowa: www.18bpd.wp.mil.pl

UWAGA!!!
Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261 123 432.


01.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w JW. 1907 Opole.
Jednostka Wojskowa 1907 Opole organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Kwalifikacje odbędą  się w siedzibie jednostki wojskowej 21 października 2015 r. o godz. 8.00.
Kwalifikacje polegają na zdaniu egzaminu z sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej.
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze,
 • aktualny kontrakt NSR
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żołnierzy, którzy odbyli służbę przygotowawczą.

Dane teleadresowe:
JW. 1907,     ul. Domańskiego 68,     45-820 OPOLE
Nr kontaktowy: 261 625 093 lub 261 625 073


01.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu  poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów zawodowych (w stopniu: plutonowy, sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży) na n/w stanowiska służbowe:
a) w korpusie szeregowych zawodowych:


SW
Nazwa specjalności wojskowej
38T64 Kierowca kategorii C
38T65 Kierowca kategorii C+E
20B72 Kierowca KTO Rosomak
20B68  Kierowca pojazdu na podwoziu czołgowym
20B69 Kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego

b) w korpusie podoficerów zawodowych (w stopniu: plutonowy, sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży),

Lp. SW Nazwa specjalności
wojskowej
Korpus  osobowy Grupa osobowa Stanowisko
1 26B21 Ogólna    Wojsk Lądowych         Pancerno-Zmechanizowana    Starszy Instruktor  
2 28621 Ogólna Łączności I Informatyki Eksploatacji Systemów Łączności Instruktor
3 30A21 Ogólna Rozpoznania I Walki Elektronicznej Eksploatacji Systemów Łączności Instruktor
4 34A21 Ogólna Inżynierii Wojskowej Saperska Instruktor
5 34A27 Eksploatacja Sprzętu
Do Prac Ziemnych
Inżynierii Wojskowej Saperska Instruktor
6 34B21  Ogólna Inżynierii Wojskowej Przeprawowa Instruktor
7 36A21  Ogólna Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Rozpoznania I Likwidacji Skażeń Instruktor
8 38B25 Gospodarka Magazynowa Środków Bojowych Logistyki Materiałowa Starszy Instruktor
9 38T24 Instruktor Nauki Jazdy Logistyki Techniczna Starszy Instruktor

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żołnierzy NSR, którzy odbyli służbę przygotowawczą
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,
 • kserokopię kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261 575 240.
Kwalifikacje odbędą się w siedzibie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 86/90) w dniu 14.10.2015 r. o godzinie 07.45.

UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie ( tel. 261-575-240) lub drogą mailową:cswlpoznan.sekcjapersonalna@wp.mil.pl,  potwierdzić
w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.


01.10.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w JW. 43941 TOMASZÓW MAZOWIECKI.

Jednostka Wojskowa 4391 w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Piłsudskiego 72)  organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów zawodowych (od stopnia plutonowego do stopnia starszego chorążego).

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie jednostki wojskowej w dniu 02, 09, 16, 23, 30  października 2015 r. o godz. 8.30.
Kwalifikacje polegają na zdaniu egzaminu z sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żołnierzy NSR, którzy odbyli służbę przygotowawczą,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,
 • kserokopię kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie ( tel. 261 167 832) potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.


30.09.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w JW. 4115 w Gliwicach.

Jednostka Wojskowa 4115 w Gliwicach organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, zawodowych na n/w stanowiska służbowe:

Lp.  Nazwa komórki Stanowisko SW 1 SW 2
1 Drużyna zabezpieczenia Radiotelefonista 28B65 54D61
2 Pluton rozpoznawczy Zwiadowca 30A62 28B65
3 Drużyna transportowa Kierowca 38T62  
4 Pluton przeciwlotniczy Kierowca 38T62  
5 Pluton przeciwlotniczy Kierowca 38T62  
6 Załoga wozu dowodzenia Zwiadowca 32A61 28B72
7 Załoga wozu dowodzenia kierowca 38T62  
8 Drużyna przeciwlotnicza operator 32B62  
9 Drużyna przeciwlotnicza operator 32B62  
10 Drużyna przeciwlotnicza operator 32B62  
11 Drużyna przeciwlotnicza operator 32B62  
12 Drużyna przeciwlotnicza operator 32B62  
13 Drużyna przeciwlotnicza operator  32B62  
14 Drużyna przeciwlotnicza operator 32B62  
15 Drużyna przeciwlotnicza operator

32B62

 
16 Drużyna transportowa Kierowca 38T62  
17 Obsługa Operator 20D65  
18 Obsługa Operator 20D65  
19 Obsługa Operator 20D65  
20 Obsługa Operator 20D65  
21 Obsługa Operator 20D65  
22 Obsługa Operator 20D65  
23 Obsługa Operator 20D65  
24 Obsługa Operator 20D65  
25 Obsługa Operator 20D65  
26 Drużyna zaopatrzenia Kierowca 38T64 38B70

Kwalifikacje odbędą  się w siedzibie jednostki wojskowej w dniu 28 października 2015 r. o godz. 7.30 i polegać będą na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej  oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej.
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy;
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żołnierzy, którzy odbyli służbę przygotowawczą.

Dane teleadresowe:
JW. 4115 Gliwice,      ul. Gen. Andersa 47,      44-121 GLIWICE
Nr kontaktowy: 261 111 726,      strona internetowa: www.6bpd.wp.mil.pl

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 111 726) o celowości wyjazdu oraz pobrać skierowanie z WKU.


30.09.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w Jednostce Wojskowej 4009 w Krakowie.
Jednostka Wojskowa 4009 w Krakowie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska służbowe:

Lp. Nazwa stanowiska STE SW1 SW2
1. MŁODSZY OFICER por./kpt. 32A01   
2. PODOFICER SZTABOWY podof. 38A21  
3. MŁODSZY OFICER                por./kpt.   28D13  
4. DOWÓDCA APARATOWNI          podof. 28B33  
5. STARSZY TECHNIK            podof.      28B34   28B26   
6. DOWÓDCA APARATOWNI          podof. 28B26  
7. DOWÓDCA STACJI              podof.    28B26     
8. DOWÓDCA APARATOWNI         podof. 28B33  
9. KIEROWCA-ELEKTROMECHANI            szer./st. szer. 38T65 28B70
10. ZWIADOWCA-RATOWNIK             szer./st. szer.      30A62     40H61
11. ZWIADOWCA-RADIOTELEFONISTA               szer./st. szer. 30A62         28B65
12. ZWIADOWCA-RATOWNIK                     szer./st. szer. 30A62  40H61
13. ZWIADOWCA-RADIOTELEFONISTA                szer./st. szer. 30A62 28B65
14. ZWIADOWCA-RADIOTELEFONISTA              szer./st. szer.          30A62  28B65
15. ZWIADOWCA-RADIOTELEFONISTA                 szer./st. szer. 30A62 28B65
16. ZWIADOWCA-RATOWNIK                     szer./st. szer. 30A62   40H61
17. KIEROWCA   szer./st. szer. 38T62  
18. TECHNIK PODODDZIAŁU          podof.  38T32  
19. SAPER           szer./st. szer. 34A62  
20. ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU-DOWÓDCA DRUŻYNY          podof. 34A25   
21. KIEROWCA   szer./st. szer. 38T65  
22. RADIOTELEFONISTA      szer./st. szer. 28B65  
23. NUREK                     szer./st. szer. 34A62 24F61
24. DOWÓDCA OBSŁUGI-INSTRUKTOR        podof.      40H21  24E26
25. OERATOR ELEKTROMECHANIK                   szer./st. szer. 32B62  28B72
26. ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU-DOWÓDCA DZIAŁONU          podof. 32A23  
27. ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU-DOWÓDCA DZIAŁONU        podof. 32A23  
28. OBSŁUGA     szer./st. szer. 32A65  
29. OBSŁUGA    szer./st. szer. 32A65   
30. CELOWNICZY                   szer./st. szer.   32A65 32B62
31. ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU-DOWÓDCA DRUŻYNY           podof. 32B25  
32. ZWIADOWCA          szer./st. szer. 36A65  
33. KUCHARZ     szer./st. szer. 38B61  
34. ELEKTROMECHANIK        szer./st. szer. 34T64  
35. MECHANIK  szer./st. szer. 38TT75  
36. KIEROWCA-RATOWNIK    szer./st. szer. 38T64 40H61

Kwalifikacje odbywać  się będą w siedzibie jednostki wojskowej w następujących terminach:

 • 06 i 20 październik 2015 r. o godz. 8.00
 • 03 i 17 listopada 2015 r. o godz. 8.00
 • 08 i 15 grudnia 2015 r. o godz. 8.00

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,
 • kserokopię kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

Dane teleadresowe:
JW. 4009  Kraków,      ul. Ułanów 43,      30-901 KRAKÓW
Nr kontaktowy: 261 135652, strona internetowa: www.6bdow.wp.mil.pl

UWAGA!!!
Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-135-538.


29.09.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 5 pułku inżynieryjnym Szczecin - Podjuchy
5 pułk inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na n/w stanowiska służbowe:

Lp. Nazwa stanowiska STE     SW 1 SW 2
1 Młodszy operator szer. /st. szer. 34A74   
2 Młodszy kierowca/ elektromechanik szer. /st. szer. 38T62 28B70
3 Saper/obsługa szer. /st. szer. 34A64 34A65
4 Młodszy pontonier szer. /st. szer. 34B64  
5 Kierowca/operator szer. /st. szer.  38T64 38C62
6 Młodszy saper szer. /st. szer. 34A62 20B78
7 Operator szer. /st. szer. 34A75  
8 Kierowca szer. /st. szer. 38T65  
9 Młodszy kierowca/obsługa szer. /st. szer. 38T65 34B64
10 Młodszy kierowca/obsługa szer. /st. szer. 38T64 38B64

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie Jednostki Wojskowej 2901 Szczecin Podjuchy (ul. Metalowa 39) w dniu 30.09.2015 r. oraz 07.10.2015 r. w godzinach 08.00-13.00.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,
 • kserokopię kontraktu NSR, 
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych, 
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-454-788.

UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie (tel. 261 454 788) potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.


22.09.2015 r.
Wolne stanowiska służbowe do zawodowej służby wojskowej w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej Tomaszowie Mazowieckim.

Lp. Nazwa
stanowiska
STE SW Ilość
stanowisk
1 Oficer łącznikowy por./kpt. 20C03/24B03 1
2 Oficer sekcji por./kpt. 38C01 1
3 Oficer sekcji por./kpt. 38T03 2
4 Starszy podoficer sztabowy pdf. 38A23 1
5 Oficer sekcji por./kpt. 22E03  
6 Oficer sekcji por./kpt. 22J04/22D04  
7 Oficer por./kpt. 20C05/22D05  
8 Starszy instruktor pdf. 20C25  
9 Młodszy instruktor pdf.mł. 20C24/20C25  
10 Szef sekcji por. kpt. 20C03/20C05 2
11 Starszy instruktor pdf. 20C25/22J31  
12 Instruktor pdf. 20C25/22J31  
13 Startowy szer./st. szer. 22H62/20C64  


22.09.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 4115 Gliwice.

Jednostka Wojskowa 4115 Gliwice (ul. gen. Andersa 47) prowadzić będzie w dniu 28.10.2015 r. o godz. 7.30 kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową, 
 • oświadczenie o niekaralności, 
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego, 
 • strój sportowy,
 • aktualny kontrakt na pełnienie obowiązków w ramach NSR,
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • dane dotyczące przebiegu służby, 
 • przybory piśmiennicze.


22.09.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 22 batalionie piechoty górskiej w Kłodzku.
22 batalion piechoty górskiej w Kłodzku prowadzić będzie w dniu 30.09.2015 r. o godz. 8.00 kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.  

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • aktualny kontrakt na pełnienie obowiązków w ramach NSR,
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • dane dotyczące przebiegu służby,
 • przybory piśmiennicze.

22.09.2015 r.
Wolne stanowiska służbowe do zawodowej służby wojskowej w  6 Batalionie dowodzenia w Krakowie.  

stanowiska służbowe  22.09.2015 r.
Wolne stanowiska służbowe do zawodowej służby wojskowej w 112 batalionie remontowym w Giżycku

Lp. Nazwa stanowiska S SW Ilość stanowisk
1 Mechanik szer./st.szer. 38T63 1
2  Kierowca szer./st.szer. 38T64 1
3  Kierowca szer./st.szer. 38T65 1
4  Kierowca-elektromechanik szer./st.szer. 38T64/38T72 1

 

 

 

 

 

 


22.09.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w Jednostce Wojskowej Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie.
W dniu 30 września 2015 zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów w Batalionie Ochrony Bazy w Redzikowie.

Miejsce stawiennictwa: Batalion Ochrony Bazy, Słupsk, ul. Westerplatte 44;
Terminy stawiennictwa:  30.09.2015 rok. godz. 7:30;

Wyposażenie: strój sportowy, kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu): książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, świadectwo ukończenia szkoły, inne dokumenty i zaświadczenia mające wpływ na postępowanie kwalifikacyjne (np. poświadczenie bezpieczeństwa, świadectwa ukończenia kursów, zaświadczenia potwierdzające znajomość języków obcych) dodatkowo byli żołnierze zawodowi świadectwo służby oraz ostatnia opinia służbowa. Żołnierze NSR – kserokopia zaświadczenia/zaświadczeń o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych (oryginały do wglądu);
Osoby posiadające stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontr Wywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony państwa zobowiązane są do przedstawienia okresów służby w tych formacjach;
Zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego (ważne w dniu kwalifikacji).

               Nazwa stanowiska           STE            SW        Ilość stanowisk

 1. Sekcja komunikacji społecznej podoficer sztabowy  -  pdf  -  25B21/99Z99  -  1
 2. Sekcja personalna – podoficer sztabowy  -  pdf  -  24B21/99Z99  -  1
 3. Podoficer sztabowy  -  pdf  -  54C22/99Z99  -  1
 4. Sekcja operacyjna –administrator systemów  -  pdf  -  28D33  -  1
 5. Sekcja logistyki – podoficer sztabowy  -  pdf  -  38A21/99Z99  -  1
 6. Zespół wsparcia Dowodzenia i Łączności – administrator sieci informatycznych  -  pdf  -  28D33  -  1
 7. Kompania ochrony-Pluton ochrony –pomocnik dowódcy plutonu  -  pdf  -  20B21  -  2
 8. Kompania ochrony – biuro przepustek-kierownik biura przepustek  -  pdf  -  20B21/99Z99  -  1
 9. Zastępca kierownika biura przepustek  -  pdf. -  20B21/99Z99  -  1
 10. Kompania ochrony – Lokalne centrum nadzoru- starszy technik  -  pdf  -  28D21  -  1
 11. Wojskowa Straż Pożarna – dowódca zastępu  -  pdf  -  54G21  -1

UWAGA!!!
Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-458-654.  


22.09.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu.
11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 23.09.2015 w godz. 8.15-12.00 (czas stawiennictwa na godzinę 08.00 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca SW:38T62( prawo jazdy kat. „B”),
 • kierowca SW:38T64( prawo jazdy kat. „C”),
 • kierowca SW:38T65( prawo jazdy kat. „C+E”),
 • kierowca SW:38T70( prawo jazdy kat. „T”),
 • elektromechanik SW:34AT64 (obsługa urządzeń zasilających),
 • monter SW:28B61(polowe sieci kablowe),
 • strzelec wyborowy SW:20B80.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej),
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy NSR).

Kwalifikacje odbędą się w dwóch etapach:

 • Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II - sprawdzian ze sprawności fizycznej.
Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu  261-688-457.

18.09.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej słuzby wojskowej w JW 2423 Żagań
Jednostka Wojskowa 2423 w Żaganiu organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy posiadających kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i mających odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie jednostki wojskowej (ul. Żarska 1) 23 wrzesnia w  godz. 8.15 - 12.00.

Jednostka poszukuje kandydatów na n/w specjalności wojskowe:

Nazwa stanowiska   Specjalność wojskowa

Kierowca      SW 38T62 (prawo jazdy kat.B)

Kierowca      SW 38T64 (prawo jazdy kat.C)

Kierowca      SW 38T65 (prawo jazdy kat. "C+E")

Kierowca      SW 38T70 (prawo jazdy kat. T)

Elektromechanik      SW 34T64 (obsluga urządzeń zasilajacych)

Monter        SW 28B80 (polowe sieci kablowe)

       Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej),
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy NSR)

 Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu  261 688 457.

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 688 457 ) o celowości wyjazdu.

09.09.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w JW. 3918 Jarocin.
Jednostka Wojskowa 3918 w Jarocinie (ul. Wojska Polskiego) organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na n/w specjalności:

 • STARSZY OPERATOR SW 34C66 (wymagane przeszkolenie operatora walca drogowego, prawo jazdy kat. B);
 • OPERATOR SW 34C62 (wymagane przeszkolenie operatora równiarki, prawo jazdy kat. B);
 • OBSŁUGA SW 34C65 (wymagane posiadanie przeszkolenia w zakresie obsługi co najmniej jednego typu sprzętu: przecinarki i frezarki do betonu, zagęszczarki gruntu, stopy wibracyjnej, wibratory betonu, malowarki drogowe);
 • KIEROWCA SW 38T65 (wymagane prawo jazdy kat. C+E);
 • KIEROWCA SW 38T70 (wymagane prawo jazdy kat T).

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie jednostki wojskowej w dniu 30 września 2015 r. o godz. 8.00. i obejmować będą sprawdzian sprawności fizycznej, test wiedzy ogólnowojskowej oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy.

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261 581-318

UWAGA!!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 581 318) o celowości wyjazdu.

09.09.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w Jednostce Wojskowej 4408 w Sulechowie.
Jednostka Wojskowa 4408 w Sulechowie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska służbowe:

Lp. Nazwa stanowiska STE SW Ilość wolnych stanowisk
1 Obsługa szer./st.szer.  20D61 10
2 Celowniczy szer./st.szer.  20D61 1
3 Obsługa szer./st.szer. 20D62 5
4 Celowniczy szer./st.szer. 20D62 5
5 Zwiadowca/radiotelefonista szer./st.szer. 20D70 1
6 Obserwator meteorologiczny szer./st.szer. 20D70 1
7 Topograf szer./st.szer. 20D70 1
8 Mechanik szer./st.szer. 20D73 1
9 Kierowca szer./st.szer. 20B69 1
10 Zwiadowca/radiooperator szer./st.szer. 28B72 4
11 Kierowca szer./st.szer. 38T62 38T64 38T50 50

 Kwalifikacje odbywać  się będą w siedzibie jednostki wojskowej w następujących terminach:

 • 17 września 2015 r. o godz. 8.00
 • 01, 15 i 29 październik 2015 r. o godz. 8.00
 • 12 i 26 listopada 2015 r. o godz. 8.00
 • 10 grudnia 2015 r. o godz. 8.00

Żołnierze zainteresowani przystąpieniem do egzaminu powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,
 • kserokopia kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

Dane teleadresowe:
JW. 4408 Sulechów,  ul. Wojska Polskiego 1,  66-100 SULECHÓW

Nr kontaktowy: 261 569 644 lub 261 569 551
UWAGA!!!
Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-569-644 lub 261 569-551.


07.09.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 19 Samodzielnym Oddziale Geograficznym W Lesznie
 więcej >>>
01.09.2015 r.
6 Batalion Dowodzenia  w Krakowie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej - 09 i 22.09, 06 i 20.10, 03 i 17.11 oraz 08 i 15.12.2015 r. godz. 8.00
 więcej >>>
01.09.2015 r.
18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej - 09 i 23.09, 07 i 21.10, 14 i 18.11 oraz 01 i 15.12.2015 r. o godz. 7.30
 więcej >>>
01.09.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku Białej
 więcej >>>
01.09.2015 r.
Jednostka Wojskowa 3391 w Zamościu organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych - 14.09 oraz 1 i 15.10.2015 r. godz. 7.30
 więcej >>>
01.09.2015 r.
Jednostka Wojskowa 1907 Opole organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych - 14.09.2015 r. godz. 8.00
 więcej >>>
31.08.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 4 pułku przeciwlotniczym w Czerwieńsku
 więcej >>>
31.08.2015 r.
1 Wojskowy Szpital Polowy informuje, że od 2016 r. zwiększą się jego potrzeby w zakresie powołania do zawodowej służby wojskowej
 więcej >>>
27.08.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 16 batalionie chemicznym w Śremie - 08 i 15 wrzesień 2015 r. godz. 8.00
 więcej >>>
24.08.2015 r.
Jednostka Wojskowa 2423 w Żaganiu - każda środa godz. 8.00
więcej >>>
24.08.2015 r.
Jednostka Wojskowa 5700 w Międzyrzeczu (ul. Wojska Polskiego 17) - każdy wtorek godz. 8.00
 więcej >>>
21.08.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 1 batalionie strzelców podhalańskich
więcej >>>
21.08.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu - 16.09.2015 r. godz. 7.40
 więcej >>>
21.08.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie chemicznym w Śremie - 16.10.2015 r. godz. 8.00
 więcej >>>
20.08.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2 Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu
więcej >>>
20.08.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 5 pułku inżynieryjnym Szczecin - Podjuchy w dniu 26.08.2015 r. w godz. od 8.00 -13.00
więcej >>>
20.08.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 1128 Malbork w dn. 15.09.2015 r. o godz. 8.30
więcej >>>
20.08.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 16 batalionie saperów w Nisku
 więcej >>>
13.08.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu.
więcej >>>
06.08.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej NSR w jednostkach podległych Dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie.
więcej >>>
06.08.2015 r.
JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach: 04, 11, 18, 25 września 2015 r. o godz. 8:30.
więcej >>>
03.08.2015 r.
JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 03.09.20015 r. o godz. 8.00 organizuje kwalifikacje w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów zawodowych (od stopnia plutonowego do stopnia starszego chorążego).
więcej >>>
31.07.2015 r.
JW 4393 w Leźnicy Wielkiej organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w specjalnościach 20B, 20C, 20D, 28B, 30A, 38T  w każdy wtorek w  godz. 9.00.
więcej >>>
30.07.2015 r.
JW 2423 w Żaganiu organizuje kwalifikacje do zawodowej służby  w dniu 05 sierpnia 2015 r. w  godz. 8.00.
więcej >>>
28.07.2015 r.
JW 2399 w Świętoszowie przeprowadzać będzie kwalifikacje w każdy czwartek miesiąca o godzinie 8.30.
więcej >>>
27.07.2015 r.
JW 2423 w Żaganiu w dniu 29 lipca 2015 r. w  godz. 8.00. organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej .
więcej >>>
23.07.2015 r.
JW 1749 w Szczecinie  od dnia 01 września 2015 roku (do odwołania) przeprowadzać będzie kwalifikacje  w korpusie szeregowych zawodowych, w każdy wtorek miesiąca o godzinie 8.00.
więcej >>>
17.07.2015 r.
JW 2568 w Węgorzewie organizuje  kwalifikacje w korpusie szeregowych zawodowych - w każdą środę miesiąca  o godzinie  7.30 .
więcej >>>
17.07.2015 r.
JW 2423 w Żaganiu organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Kwalifikacje odbęda się w siedzibie jednostki wojskowej w dniu 22 lipca 2015 r. w  godz. 8.00.
więcej >>>
17.07.2015 r.
JW 3918 w Jarocinie poszukuje kandydatów w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje odbędą  się w siedzibie jednostki wojskowej 22 i 29 lipca 2015 r. w  godz. 8.00.
więcej >>>
13.07.2015 r.
Kwalifikacje w JW 3391 w Zamościu w korpusie szeregowych zawodowych w dniu 10, 20 i 27 sierpnia 2015 r. w  godz. 7.30.
więcej >>>
01.07.2015 r.
Kwalifikacje do służby zawodowej w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu w dniach 14 lipca, 18 sierpnia, 3 września  2015 roku o godzinie 8.00
więcej >>>
26.06.2015 r.
JW 4391 Tomaszów Mazowiecki organizuje kwalifikacje w korpusie szeregowych zawodowychw dniach: 03, 10 i 17 lipca 2015 r. w  godz. 8.30
więcej >>>
24.06.2015 r.
W dniach 30 czerwca, 01 lipca, 05 sierpnia, 09 września, 07 października, 04 listopada, 09 grudnia 2015 o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w 100 batalionie łączności w Wałczu.
więcej >>>
23.06.2015 r.
JW 2901 Szczecin Podjuchy organizuje kwalifikacje w korpusie szeregowych zawodowych w dniach: 24 czerwca 2015 r. oraz 08 lipca 2015 r. w  godz. 8.00 – 13.00
więcej >>>
23.06.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 3918 w Jarocinie
więcej >>>
23.06.2015 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 23 Pułku Altylerii Bolesławiec.
więcej >>>
10.06.2015 r.
W dniu 22 lipca 2015 r. o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w 2 Batalionie Saperów w Stargardzie Szczecińskim.
więcej >>>
10.06.2015 r.
Kwalifikacje w JW 4498 w Lęborku - korpus podoficerów w wybranych specjalnościach wojskowych.
więcej >>>
10.06.2015 r.
W dniu 1 lipca 2015 r. o godz. 7.30 odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w JW 2568 w Węgorzewie przy ul. gen. Józefa Bema 7.
więcej >>>
09.06.2015 r.
Kwalifikacje w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej w dniach 30.06.2015 r., 07 i 14.07.2015 r. w wybranych specjalnościach.
więcej >>>
09.06.2015 r.
W dniu 17 czerwca 2015 r. o godzinie 8.00 odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w JW 3918 w Jarocinie.
więcej >>>
03.06.2015 r.
W każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca o godzinie 9.00 odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w JW 3797 w Giżycku.
więcej >>>
03.06.2015 r.
W dniu 09 czerwca 2015 r.o godzinie 8.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 1223 w Koszalinie.
więcej >>>
02.06.2015 r.
W dniu 18 czerwca 2015 r. o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w JW 4390 w Tomaszowie Mazowieckim.
więcej >>>
29.05.2015 r.
W dniu 18 czerwca 2015 r. o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w JW 2423 Żagań.
więcej >>>
29.05.2015 r.
W dniu 9 i 16 czerwca 2015 r. o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w 9 BKPanc. w Braniewie przy ul. Sikorskiego 41.
więcej >>>
29.05.2015 r.
W dniu 10 czerwca 2015 r. o godz. 8.30 odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 72.
więcej >>>
28.05.2015 r.
W dniu 29 maja 2015 r. o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 72.
więcej >>>
08.05.2015 r.
Jednostka Wojskowa 2423 w Żaganiu w dniu 20 maja 2015 r. o godz. 8.00 organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w grupie osobowej pancernej i logistycznej.
więcej >>>
21.04.2015 r.
Jednostka Wojskowa 5700 w Międzyrzeczu od maja 2015 r. rozpoczyna nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz podoficerówzawodowych (od stopnia sierżanta). Egzaminy odbywać się będą w każdy wtorek o godz. 8.00
więcej >>>
10.03.2015 r.
25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 26.03.2015 r. o godz. 8.00 organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz podoficerów.
więcej >>>
03.03.2015 r.
34 Brygada Kawalerii Powietrznej w Żaganiu w dniu 18 marca o godz. 8.00 przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
więcej >>>
12.02.2015 r.
Jednostka Wojskowa 2423 w Żaganiu (ul. Żarska 1) w dniu 17.02.2015 r. (godz. 8.00) przeprowadzi kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
więcej >>>
03.02.2015 r.
Jednostka Wojskowa 1749 w Szczecinie (Wojska Polskiego 250) w dniu 24.02.2015 r. (godz. 8.00) przeprowadzi kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
więcej >>>
29.01.2015 r.
1 Ośrodek Radioelektroniczny w Grójcu organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i oficerów rezerwy. Kwalifikacje odbywać się będą w siedzibie jednostki wojskowej w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.
więcej >>>
12.01.2015 r.
Jednostka Wojskowa 4686 w Krakowie organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach.
więcej >>>
12.01.2015 r.
Jednostka Wojskowa 4495 w Krakowie organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach.
więcej >>>
12.01.2015 r.
Jednostka Wojskowa 4009 w Krakowie organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach.
więcej >>>
12.01.2015 r.
Jednostka Wojskowa 1328 Bielsko Białą organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach.
więcej >>>
12.01.2015 r.
Jednostka Wojskowa 4115 w Gliwicach organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych oraz na stanowiska przeznaczone dla żołnierzy NSR. Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach.
więcej >>>
12.01.2015 r.
Jednstka Wojskowa 1749 w Szczecinie organizować będzie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Egzaminy odbywają się w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca.
więcej >>>
12.01.2015 r.
15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Kwalifikacje odbędą się w dniu 15.01.2015 r. o godz. 7.30
więcej >>>