Strona Główna BIP Strona Główna
Materiały do pobrania
 
email Mapa strony

Baza plików do pobrania z portalu WOJSKO-POLSKIE.PL

 

1.   Narodowe Siły Rezerwowe Vademecum    
2.   Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach    
3.   Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych    
4.   Informator dla pracodawców żołnierzy NSR    
5.   Wniosek o zawarcie kontraktu do Narodowych Sił Rezerwowych  
6.   Wniosek o wypłatę świadczenia dla pracodawcy w ramach NSR  
7.  Oświadczenie wyrażenia woli powołania do ochotniczych form służby wojskowej    

 
1.   Przepustka do służby czyli informator dla kandydatów    
2.   Służba przygotowawcza - informacje    
3.   Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej  
4. Oświadczenie wyrażenia woli powołania do ochotniczych form służby wojskowej    
 
1.   Wniosek o powołanie do zawodowej służby zawodowej w korpusie oficerów  
2. Wniosek o powołanie do zawodowej służby zawodowej w korpusie podoficerów  
3. Wniosek o powołanie do zawodowej służby zawodowej w korpusie szeregowych  
4.   Normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej    
5.  Normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej - 6 BPD    
6.   Szeregowi zawodowi siła charakteru moc możliwości - poradnik dla kandydatów    
7. Deklaracja zamiaru pełnienia zawodowej służby wojskowej w jednostkach WOT  
8. Oświadczenie wyrażenia woli powołania do ochotniczych form służby wojskowej    
         
1.   Postępowanie przy utracie, zniszczeniu, zagubieniu książeczki wojskowej    
2.   Wniosek o utracie książeczki wojskowej  
3.   Wniosek o wydanie zaświadczennia  
4.   Wniosek o powołanie na ćwiczenia w trybie ochotniczym  
5.   Wniosek na kurs podoficerski/oficerski  
         
         
1.   Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej - Archiwum MON    
2.   Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej - Centralne Archiwum Wojskowe  
         
         
1.   Klasyfikacja pojazdów ITS    
2.   Sprawozdanie PM-1  
3.   Wykaz kierowców  
         
         
1. Rozporządzenie MON z 19.10.2005 r. ws. zakazu używania munduru wojskowego lub jego części    
2. Rozporządzenie MON z 28.06.2006 r. zmieniające rozporządzenie ws. zakazu używania munduru wojskowego lub jego części    
3. Prezentacja - "Mundur w klasach wojskowych - aspekty, prawne możliwości używania przez młodzież szkolną munduru wojskowego lub jego części"  
         
 
     
1. Rozporządzenie MON z 24 lutego 2017 r. w sprawie  powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia      
2. Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej - wzór do wypełnienia 
   
3. Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej - wzór wypełniony     
4. Materiały dydaktyczne dla kandydatów do TSW (z 12. WBOT)    
         
 
         
1. Zaświadczenie o uprawnieniach instytucji / ośrodka do prowadzenia szkoleń  
2. Wniosek o przyznanie finansowej pomocy rekonwersyjnej na przekwalifikowanie zawodowe