Strona Główna BIP Strona Główna
-> Ochotnicze
 
email Mapa strony

Ćwiczenia ochotnicze

  

Żołnierz rezerwy, który ochotniczo zgłasza się do odbycia ćwiczeń wojskowych składa pisemny wniosek w tej sprawie do wojskowego komendant uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego.
   
Wzór wniosku o powołanie na ćwiczenia w trybie ochotniczym znajduję się tutaj >>>.

Do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym wojskowy komendant uzupełnień w pierwszej kolejności powołuje ochotników posiadających nadany przydział mobilizacyjny oraz tych, którzy złożyli przysięgę wojskową i posiadają kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej. 

Powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych dokonuje wojskowy komendant uzupełnień za pomocą Karty powołania, która jest decyzją administracyjną.

Żołnierz rezerwy albo osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy powołana do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie zwykłym albo ochotniczym stawia się do odbycia tych ćwiczeń w miejscu i w terminie określonych w karcie powołania.

Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

  

  Uczestnictwo w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy zwiększa możliwość mianowania na wyższy stopień wojskowy !!!!