Strona Główna BIP Strona Główna
-> Szkolnictwo średnie
 
email Mapa strony

Szkolnictwo średnie


OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZE W DĘBLINIE
ul. II Pułku Kraków 5, 08-521 Dęblin

www.lotnik.wp.mil.pl

 

Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie kandydatów na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunek - pilot samolotów odrzutowych. Nauka trwa 3 lata. Szkoła realizuje rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego. Drugim językiem obcym jest język niemiecki lub język rosyjski. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących szkoła realizuje edukację lotniczą poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne szkolenie lotnicze. W szkole nie ma innych profili kształcenia. Uczniowie mają zagwarantowany bezpłatny internat, wyżywienie, opiekę lekarską i umundurowanie. Mogą uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu lotniczym. Uczniowie OLL mogą wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.
Oprócz rzetelnej wiedzy ogólnej uczniowie OLL zdobywają podstawy teoretycznej i praktycznej wiedzy lotniczej w ramach realizacji autorskich programów nauczania: wychowania fizycznego, kondycyjnego przygotowania do lotów, modelarstwa, higieny lotniczej, angielskiej frazeologii lotniczej, historii lotnictwa. Mają możliwość uczestniczenia w teoretycznych i praktycznych szkoleniach lotniczych (spadochronowym, szybowcowym, samolotowym), organizowanych w czasie roku szkolnego i wakacji.

  

      Praktyczne szkolenie lotnicze odbywa się w okresie
      wakacyjnym:

 • po klasie I uczniowie wykonują skoki spadochronowe
 • po klasie II uczniowie odbywają szkolenie szybowcowe
 • po klasie III, po uzyskaniu odpowiedniej kategorii zdrowia, absolwenci odbywają szkolenie samolotowe

Kadra dydaktyczna szkoły złożona jest z doświadczonych pedagogów, którzy legitymują się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Całodobowy nadzór nad młodzieżą sprawuje w internacie profesjonalny zespół wychowawców. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Żwirki i Wigury w Dęblinie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2014”.

Uczniowie OLL osiągają wysoką sprawność fizyczną. Służy temu realizacja autorskiego programu wychowania fizycznego a także zajęcia w ramach kondycyjno-sprawnościowego przygotowania do lotów. W czasie lekcji wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych uczniowie korzystają z obiektów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Należą do nich:

 • dwie pełnowymiarowe sale sportowe do koszykówki i siatkówki
 • pełnowymiarowa sala gimnastyczna (mata i przyrządy gimnastyczne)
 • kryty basen
 • boisko do piłki ręcznej
 • cztery boiska do piłki koszykowej
 • cztery boiska do piłki siatkowej
 • ośrodek sprawności fizycznej (tor przeszkód)
 • siłownia 
 • sala kondycyjnego przygotowania do lotów (koła reńskie, koła żyroskopowe, loopingi)