Strona Główna BIP Strona Główna
-> Szkoły oficerskie
 
email Mapa strony

Szkoły oficerskie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

00-908 Warszawa, ul. gen.S.Kaliskiego 2
tel. centrala WAT:  +48 261 839 000
faks: +48 261 839 901

www.wat.edu.pl
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

81-103 Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69
 
www.amw.gdynia.pl

 

 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
www.awl.edu.pl

 

 

 

  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
www.wsosp.deblin.pl