Strona Główna BIP Strona Główna
-> Zostań lekarzem
 
email Mapa strony

Zostań lekarzem

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W KORPUSIE MEDYCZNYM NA I ROK STUDIÓW
Studia te adresowane są do absolwentów szkół średnich (posiadających świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych), chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w jednostkach Wojska Polskiego oraz pragnących zdobyć wykształcenie wyższe, podnieść swoje kwalifikacje, by w przyszłości zostać oficerem Wojska Polskiego.
W zawodzie lekarza - dotyczy kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
REGULAMIN NAUKI - SZKOLENIA WOJSKOWEGO STUDENTÓW STUDIÓW MEDYCZNYCH UCZELNI CYWILNYCH


REKRUTACJA

Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na 1 rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wydział wojskowo-lekarski, kierunek lekarski, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w roku akademickim 2016/2017 przedstawia Uchwała Senatu. UCHWAŁA SENATU WSOWL
Wszelkie dodatkowe informację można znaleźć na stronie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu: http://www.wso.wroc.pl


 

 Adres kontaktowy:
Sekcja Rekrutacji
tel. 261 658 - 576
tel./fax. 261 658 - 151
e-mail: rekrutacja@wso.wroc.pl
             rekrutacja.wsowl@onet.pl
 
obsługa rejestracji elektronicznej
e-rejestracja@wso.wroc.pl
 
Rekrutacja nie udziela odpowiedzi na zapytania anonimowe
 
GODZ. PRZYJĘĆ DOKUMENTÓW
9.00 - 14.00
 
Adres do korespondencji
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
z dopiskiem "REKRUTACJA"