Strona Główna BIP Strona Główna
-> Zostań lekarzem
 
email Mapa strony

Zostań lekarzem

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W KORPUSIE MEDYCZNYM NA I ROK STUDIÓW
Studia te adresowane są do absolwentów szkół średnich (posiadających świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych), chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w jednostkach Wojska Polskiego oraz pragnących zdobyć wykształcenie wyższe, podnieść swoje kwalifikacje, by w przyszłości zostać oficerem Wojska Polskiego.
W zawodzie lekarza - dotyczy kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
 

 

 

 
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław

tel.: 261658110
fax: 261658425
www.awl.edu.pl