Strona Główna BIP Strona Główna
-> Przydatne kwalifiacje
 
email Mapa strony

  Przydatne kwalifikacje

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 września 2010 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku. (Dz. U. nr 171 poz. 1155).

1) kwalifikacje przydatne w wojsku, o których mowa w art. 132a ust. 1 i art. 132b ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą"; 

§ 2. Kwalifikacjami przydatnymi w wojsku, o których mowa w art. 132a ust. 1 i art. 132b ust. 1 ustawy, są kwalifikacje:

1) kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "C";
2) kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "C+E";
3) operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;

4) operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;

5) nurka;
6) płetwonurka;
7) skoczka spadochronowego;

8) ratownika medycznego/sanitariusza;
9) kucharza.