Strona Główna BIP Strona Główna
-> Dzienne stawki
 
email Mapa strony

Dzienne stawki

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodnych (Dz.U. 2015 r., poz. 551)

   

Stopień wojskowy

% najniższego uposażenia
zasadniczego żołnierza zawodowego

Dzienna stawka uposażenia
za ćwiczenia wojskowe

Generał brygady

7,9

229,10

Podpułkownik

5,9

171,10

Kapitan

4,5

130,50

Podporucznik

4,2

121,80

Chorąży

3,7

107,30

Sierżant

3,50

101,50

Kapral

3,25

94,25

Starszy szeregowy

2,9

84,10

Szeregowy

2,8

81,20