Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2015
 
2015-11-09 15:16:22
Uroczysta przysięga klas mundurowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im Stefana Batorego w Koninie.

W dniu 5 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im Stefana Batorego w Koninie odbyła się uroczysta przysięga pierwszych  klas mundurowych. Swoją obecnością na przysiędze zaszczycili Tomasz NOWAK – Poseł na Sejm RP, Piotr FLOREK – Wojewoda Wielkopolski, Józef NOWICKI – Prezydent Miasta Konina, ks. prałat Tomasz MICHALSKI – Proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja w Koninie, przedstawiciele służb mundurowych miasta Konina oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Konina. Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie reprezentowali Szef Wydziału Rekrutacji mjr Krzysztof KRYK i oficer Wydziału Rekrutacji kpt. Sylwin DONART.
Punktualnie o godzinie 12.00 dźwiękami Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęła się uroczysta przysięga. Po oficjalnym przywitaniu gości przez Dyrektora Zespołu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie Krzysztofa PACHCIARZA i przedstawieniu rysu historycznego szkoły nastąpiła ceremonia uroczystego ślubowania.  Zaszczytem złożenia ślubowania na sztandar szkoły zostali wyróżnieni: Krzysztof GRĄBLINIAK, Anna PATRZYKĄT, Seweryn CIESIELSKI i Alicja BĄKOWSKA. Tekst ślubowania odczytał Dyrektor Szkoły Krzysztof PACHCIARZ.
Kolejnym punktem uroczystości był pokaz musztry wykonany przez uczniów klas mundurowych. Gromkimi brawami nagradzano wykonawców za kolejne elementy musztry.
Prezydent Miasta Konina – Józef NOWICKI w ciepłych słowach podziękował Dyrektorowi Szkoły i całemu gronu pedagogicznemu za przygotowanie uroczystej przysięgi a uczniom życzył jak najlepszych wyników w nauce oraz realizacji ambitnych planów.
Ważnym wydarzeniem uroczystości było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im Stefana Batorego w Koninie, a Wojskową Komenda Uzupełnień w Koninie. Podpisanie umowy zwiększy zakres wspólnych działań na rzecz obronności kraju.
Defilada uczniów szkół mundurowych przy dźwiękach warszawianki  zakończyła oficjalną część uroczystości.
Duże słowa uznania należy złożyć  mjr rez. Antoniemu ANTKIEWICZOWI za trud włożony w przygotowanie uroczystości.

Autor tekstu: mjr Krzysztof KRYK
Autor zdjęć: Adrian KRAJEWSKI