Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2015
 
2015-08-21 13:17:16
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie chemicznym w Śremie
 
6 batalion chemiczny w Śremie  poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska służbowe:   
 
Lp. Nazwa stanowiska STE SW 1 SW 2 Uwagi
1. Kierownik laboratorium ppor./por. 36A01 36A03
2. Podoficer sztabowy pdf. 54B21
3. Starszy podoficer sztabowy pdf. 20B21
4. Starszy podoficer sztabowy pdf. 36A21
5. Starszy podoficer sztabowy pdf. 36A21
6. Podoficer sztabowy pdf. 36A21
7. Młodszy podoficer sztabowy pdf. 54C21
8. Instruktor pdf. 36A21
9. Starszy podoficer sztabowy pdf. 28B21
10. Dowódca radiostacji pdf. 28B26
11. Technik pdf. 38T21 38T26
12. Dowódca drużyny/ dowódca obsługi pdf. mł. 36A23
13. Dowódca drużyny pdf. mł. 36A22
14. Dowódca plutonu pdf. 36A21 wakat od 01.10.2015 r.
15. Ratownik medyczny pdf. mł. 40H21
16. Młodszy podoficer pdf. mł. 38B21 38T21 wakat od 01.02.2016 r.
17. Dowódca radiostacji pdf. 28B26
18. Starszy ratownik/kierowca pdf. 36A24 38T27
19. Starszy ratownik pdf. 36A21
20. Ratownik pdf. mł. 36A21
21. Technik pdf. 36A23
22. Odkażacz/elektromechanik szer./st.szer. 36A62 34T64 wakat od 01.10.2015 r.
23. Kierowca/odkażacz szer./st.szer. 38T64 36A62
24. Kierowca/odkażacz szer./st.szer. 38T64 36A62
25. Kierowca/zwiadowca szer./st.szer. 20B72 36A65
26. Obsługa szer./st.szer. 36A62
27. Młodszy odkażacz szer./st.szer. 36A62
28. Młodszy odkażacz szer./st.szer. 36A62
29. Młodszy kierowca szer./st.szer. 38T64
30. Elektromechanik/kierowca szer./st.szer. 34T64 38T64
31. Mechanik/kierowca szer./st.szer. 36T65 38T65
32. Młodszy elektryk szer./st.szer. 34T64
33. Mechanik szer./st.szer. 36T65
34. Młodszy kierowca szer./st.szer. 38T64
35. Kierowca szer./st.szer. 38T68
36. Kierowca szer./st.szer. 38T65
37. Kierowca szer./st.szer. 38T68
38. Młodszy kierowca szer./st.szer. 38T64
39. Kierowca/elektryk szer./st.szer. 38T65 38T72
 

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-524-651.

 

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie 6 batalionu chemicznego w Śremie w dniu 16.10.2015 r. o godzinie 08.00.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,
 • kserokopia kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

 UWAGA!!!

Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie ( tel. 261-524-651) potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.