Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2015
 
2015-08-03 11:06:34
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 4391 Tomaszów Mazowiecki

Jednostka Wojskowa 4391 w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Piłsudskiego 72) organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów zawodowych (od stopnia plutonowego do stopnia starszego chorążego).

Kwalifikacje odbywają się w siedzibie jednostki wojskowej 
w dniu 3 września 2015 r.  o godz. 8.00.
 

Kwalifikacje polegają na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:
 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczednie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żółnierzy NSR, którzy odbyli służbę przygotowawczą,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
  z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze.
Żołnierze, którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:
 • dokument potwierdzający odbycie służby przygotowawczej,
 • kserokopia kontraktu NSR,
 • kserokopia zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

UWAGA !!!
Przed przystąpienniem do egzaminu należy telefonicznie  (tel. 261 167 832) potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.
   

Autor tekstu: Katarzyna KANIA
   
  
wszystkie >>>