Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2015
 
2015-07-17 14:15:49
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2568 Węgorzewo.

Jednostka Wojskowa 2568 w Węgorzewie  (ul. gen. Józefa Bema 7) organizuje  kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. W szczególności poszukiwani są kandydaci z grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej logistyki oraz łączności i informatyki. W dalszej kolejności  brani będą pod uwagę żołnierze innych specjalności wojskowych pposiadający wykształcenie lub kwalifikacje przydatne na stanowiskach służbowych.

Kwalifikacje odbywać  się będą  w siedzibie jednostki wojskowej w każdą środę miesiąca  o godzinie  7.30 .
Termin kwalifikacji należy każdorazowo potwierdzić telefonicznie w sekcji personalnej jednostki wojskowej.


Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:
  • dokument tożsamości,
  • książeczkę wojskową,
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
  • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
    z wychowania fizycznego,
  • strój sportowy,
  • żołnierze NSR dodatkowo zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
  • byli żołnierze zawodowi dodatkowo świadectwo służby.

Jednostka honoruje zaświadczenia z przeprowadzonego egzaminu ze sprawności  fizycznej przeprowadzonego przez inne JW. w 2015 roku.

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261 337-132 - st. sierż. Łukasz Mleczko..

UWAGA !!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefo
nicznie (261 337-132)  o celowości wyjazdu.
Autor tekstu: Katarzyna KANIA
   
  
wszystkie >>>