Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2015
 
2015-06-11 13:39:08
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 16 batalioniepowietrznodesantowym w Krakowie

  
16 Batalion Powietrznodesantowy  w Krakowie w dniu 23 czerwca 2015 r. o godz. 8.00 organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych  na n/w specjalności wojskowe:

  

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Specjalność wojskowa
1. Strzelec wyborowy/obserwator SW 20B80
2. Operator SW 20O65
3. Celowniczy SW 20B78
4. Młodszy strzelec SW 20C63
5. Młodszy kierowca/ Radiotelefonista SW 38T62/28B65
6. Kierowca/ elektromechanik SW 38T65/38T72

Oferta skierowana jest głównie do osób młodych, które aktywnie uprawiają sport (np. skoki ze spadochronów, nurkowanie, wspinaczkę wysokogórską). Preferowani kandydaci z wykształceniem średnim, znajomością języka angielskiego, posiadający prawo jazdy kat. C oraz C+E. Dodatkowym atutem może być ukończony kurs spadochronowy lub płetwonurka oraz uprawnienia ratownika medycznego.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

  • dokument tożsamości,
  • książeczkę wojskową,
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
  • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni,
  • strój sportowy,
  • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żołnierzy, którzy odbyli służbę przygotowawczą.

Dane teleadresowe:
JW. 4495 Kraków
ul. Wrocławska 82
30-901 KRAKÓW


Nr kontaktowy: 261 134551,

strona internetowa: www.16bpd.wp.mil.pl

 

UWAGA!!!

Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie
(261 134551) o celowości wyjazdu oraz poinformować telefonicznie WKU (261 57 39 17  w celu przesłania zgłoszenia).

wszystkie >>>