Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2015
 
2015-06-09 14:29:26
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 3918 Jarocin

Jednostka Wojskowa 3918 w Jarocinie (ul.Wojska Polskiego) organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na n/w specjalności:

  • starszy operator SW 34C66 (wymagane przeszkolenia operatora walca drogowego, prawo jazdy kat. B);
  • operator SW 34C62 (wymagane przeszkolenie operatora równiarki, prawo jazdy kat.B).

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie jednostki wojskowej w dniu
17 czerwca 2015 r. o godzinie 8.00.
Obejmować będą sprawdzian sprawności fizycznej, test wiedzy ogólnowojskowej oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

  • dokument tożsamości,
  • książeczkę wojskową,
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
  • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
    z wychowania fizycznego,
  • strój sportowy.

UWAGA !!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefo
nicznie (261 581 318)  o celowości wyjazdu.

     
Autor tekstu: Katarzyna KANIA
   
  
wszystkie >>>