Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2015
 
2015-06-01 09:41:34
Powiatowe obchody Dnia Strażaka

    
   W dniu 30 maja 2015 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koninie ppłk Marcin PIETRZAK oraz mjr Zbigniew NIZGORSKI uczestniczyli w powiatowych obchodach Dnia Strażaka zorganizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
    
   Po uroczystej mszy pododdziały przemaszerowały na Plac Wolności, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Podczas zbiórki ppłk Marcin PIETRZAK odznaczony został brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Wojciecha MENDELAKA.
 
   Po obchodach uczestnicy mogli się posilić grochówką strażacką.
   

Autor tekstu: mjr Zbigniew NIZGORSKI
Autor zdjęć: mł. bryg. Andrzej LEWANDOWSKI