Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2015
 
2015-02-03 11:32:58
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 1749 Szczecin


Jednostka Wojskowa 1749 w Szczecinie (Wojska Polskiego 250) w dniu 24.02.2015 r. (godz. 8.00) przeprowadzi kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje polegać będą na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej.

Żołnierze NSR zainteresowani przystąpieniem do egzaminu powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
  z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni,
 • strój sportowy,
 • kserokopię kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.
UWAGA !!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261455356) o celowości wyjazdu.
   Autor tekstu: Katarzyna KANIA
  
  
wszystkie >>>