Strona Główna BIP Strona Główna
-> 2015
 
2015-01-12 14:11:39
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 1328 w Bielsku Białej

Jednostka Wojskowa 1328 Bielsko Biała organizuje kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusu szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbywać się będą w siedzibie jednostki wojskowej w nastepujących terminach:

 • 14 i 28 stycznia 2015 r. o godz. 7.30;
 • 11 i 25 lutego 2015 r. o godz. 7.30;
 • 11 i 25 marca 2015 r. o godz. 7.30;
 • 08 i 22 kwietnia 2015 r. o godz. 7.30;
 • 06 i 20 maja 2015 r. o godz. 7.30;
 • 03 i 17 czerwca 2015 r. o godz. 7.30;
 • 09 i 23  września 2015 r. o godz. 7.30;
 • 07 i 21 października 2015 r. o godz. 7.30;
 • 04 i 17 listopada 2015 r. o godz. 7.30;
 • 02 i 16 grudnia 2015 r. o godz. 7.30.

Kwalifikacje polegają na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w przypadku żołnierzy NSR, którzy odbyli służbę przygotowawczą,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
  z wychowania fizycznego z ostatnich 7 dni,
 • strój sportowy.

Dane teladresowe:

JW 1328 Bielsko Biała
ul. Bardowskiego 3
43-300 Bielsko Biała

nr kontaktowy: 261123432
strona interentowa: www.18bpd.wp.mil.pl


UWAGA !!!
Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261123432) o celowości wyjazdu oraz poinformować telefonicznie WKU (63 245-48-92 wew. 7217)w celu przesłania zgłoszenia).

   
Autor tekstu: Katarzyna KANIA
  
wszystkie >>>