Strona Główna BIP Strona Główna
-> Komendanci WKU
 
email Mapa strony

  Komendanci WKU

 

W okresie powojennym powstały Rejonowe Komendy Uzupełnień. Stanowiska Komendantów RKU zajmowali niżej wymienieni oficerowie:

 • 1945 – 1946 – kpt. Józef SĘK – SĘKOWSKI
 • 1946 – 1947 – kpt. Czesław JARUGA 
 • 1948 – 1950 – kpt. Marian JANUS

Od 1951 r. RKU przemianowano na Wojskową Komendę Rejonową. Komendantami WKR byli: 

 • 1951 – 1955 – kpt. Tadeusz STANIAK
 • 1956 – 1966 – ppłk Tadeusz SZCZERSKI

1 marca 1966 r. powstaje Powiatowy Sztab Wojskowy. Stanowisko SZEFA PSzW zajmowali:

 • 1966 – 1969 - ppłk Roman LALIK
 • 1969 – 1975 - ppłk Zbigniew BRĄGIEL

1 lipca 1975 r. powstaje Wojskowa Komenda Uzupełnień. Stanowska komendantów zajmowali kolejno:

 • 1975 - 1976 - ppłk Zbigniew BRĄGIEL
 • 1976 – 1990 – ppłk Edward PODOLEC 
 • 1990 – 2002 – płk Andrzej LISICKI 
 • 2003 – 2010 – ppłk Władysław WALEWANDER

Od 18 czerwca 2010 r. nowy etat wprowadza w WKU stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień, na które wyznaczeni zostali: 

 • 2011 – 2011 – ppłk Edward PAŁKA
 • 2011 – 2017 ppłk Marcin PIETRZAK
 • 2018 ppłk Rafał WOJCIECHOWSKI