Strona Główna BIP Strona Główna
• Status prawny
 
email Mapa strony

 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w KONINIE

 
   ogloszenia.kprm.gov.pl

    

STATUS PRAWNY

Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie:

  1. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2281 )
  2. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 ze. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2014 r. poz. 1433).